Cevaplar

2013-02-04T10:37:05+02:00

Orta Çağ, avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılışında, ortada kalan çağa verilen isimdir. KavimlerGöçü ile başlayıp istanbulun Fatih Sultan Mehmet tarafından fethine kadar geçen dönemdir. Bu üç çağ Antikitenin klasik uygarlıkları Antik Çağ, Orta Çağ ve Modern Zamanlardır. Batıavrupanın Orta Çağı genellikle Batı Roma imparatorluğununçöküşü ile ulusal monarşilerin yükselişi, Avrupalılarca denizaşırı keşiflerin başlaması, hümanist canlanma ve 1517 de başlayan Protestan Reformasyonu arasındaki zaman dilimi olarak tanımlanmıştır

0