1)15 gr X ile 6gr Y elementinin artansız olarak birleşmesinden XY2 bileşiği oluşuyor. Buna göre 18 gr Y ile yeterli mikratda X tepkimesinden kaç gr X2Y3 elde edillir.?

2)14 gr X elementi yeterli miktarda Y elementi ile tepkimeye girdiğinde 36gr X2Y3 oluşuyor.Buna göre 56 gr X elemntinin yeterli miktarda Y elementi tepkimesnden en fazla kaç gr XY2 oluşur?

3)Al2O3 bileşiğinden Al ın kütlesinin O nun kitlesine oranı 9/8 dir.Eşit kütlede Al ve O2 tepkimesinden 20.4 gr Al2O3 oluşuyor. Tepkime sonunda kaç grm artan olur ?

1

Cevaplar

2013-02-04T18:38:00+02:00

cevap anahtarı var mı bunun ya çok zormuş 

0