Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T21:20:39+03:00

BOZKURT NEDIR? 

439 yılında Çin İmparatoru Tay-vy, yel götürmez ordusu ile Türkler'in üzerine yürüdü. Pek çok Türk'ü kılıçtan geçirdi. Çinliler'in T'u-kü-e dedikleri, kendilerine Kök Türük (Göktürk) diyen boydan sadece 500 aile, Altay Dağları'na can atıp İmparator'un kılıcından kurtuldu. Orada Ergenekon vadisine sığındı (Pien-i tien adlı Çin kroniğinin verdiği bu bilginin Fransızca'ya çevrilerek dünya ilim alemine tanıtılması: Stanislas Julien, Documents Historiques sur les Tou-kious (Turca) , Journal Asiatique, Paris 1864, VI.Seri, c.III, s.348-9) . 

Göktürkler, çevresi dağlarla örtülü Ergenekon vadisinde 96 yıl kaldılar. Dağdaki demir madenini eriterek silahlandılar.Çoğaldılar. Göktürkler'i Ergenekon'a getiren Mete soyundan Bilge Şad'ın oğlu Uluğ-Yabgu Tavu'nun oğlu Bumin Kağan, 535 yılında Göktürkler'i Ergenekon'dan çıkardı.Kendisinin Mete'nin meşru halefi ve bütün Türkler'in büyük hakanı olduğunu bildirdi. Japon Denizi ile Kırım arasında uzanan Göktürk imparatorluğunu kurdu (o zamana kadar Türk, Türkçe konuşan boylardan birinin adı idi, Göktürkler'den başlıyarak bütün Türkçe konuşan kavimlere Türk dendi) . 

Türkler'e Ergenekon cenderesinden cihana açılmak üzere çıkarken dağ geçitlerini göstererek rehberlik eden, Bumin Han'ın Bozkurt'u idi. Şükran olarak kurt başı, Göktürk bayrağının alemi yapıldı. 

Artık bu özetten, Bozkurt'un Türk için ne idüğü anlaşılır.Milli Mücadele'de Türk, Anadolu'ya kapatılarak ikinci bir Ergenekon'a mahkum edilmek istendi. Bu defa Türk'ü bu cendereden Mustafa Kemal Paşa çıkardı.Atatürk'e Bozkurt dendi. Atatürk'ün emriyle posta pullarının ve banknotların üzerine ay-yıldız içinde büyük bir Bozkurt resmi kondu. Gene Atatürk, Ratip Tahir'e Bozkurt'lu Ergenekon'dan çıkış tablosunu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişine astırdı. Sonradan birtakım kansızlar, bu tabloyu indirtmişlerdir. Gençliğin elinden milli sembollerini alırsanız Mao'nun, Lenin'in posterlerine mahkum edersiniz. 
Milliyetçi Hareket Partisi'nin simgesi Osmanlı'dan alınma 3 hilal'dir. Bozkurt, Adriyatik'ten Çin'e kadar bütün Türklüğün sembolüdür.

1 1 1