5. (m – 1) x2 – 3mx + 2m + 1 = 0 denkleminin aynı işaretli iki gerçek kökünün bulunabilmesi
için m nin alabileceği değerleri bulunuz.
6. (m – 3) x2 + (2m – 1) x + m + 1 = 0 denklemi veriliyor. m nin hangi değerleri için denklemin
x1 ve x2 kökleri arasında ;
a. x1 < 0 < x2 , |x1| < x2 b. x1 < 0 < x2 , |x1| > x2
bağıntıları vardır?
7. 6 (m – 4) x2 + 8 (m + 1) x – 3m – 6 = 0 denklemi veriliyor.
m nin hangi değerleri için bu denklemin farklı iki ;
a. Pozitif , b. Negatif
gerçek kökü vardır?
8. (m – 2) x2 – 4 (m + 2) x – 9m – 8 = 0 denkleminde köklerin varlığını ve işaretini, m nin değerlerine
göre inceleyiniz.
9. x2 + (m + 2) x + m + 1 = 0 denkleminin kökleri ters işaretli ve negatif kökün mutlak değeri
diğer kökten daha büyük ise m için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) m < –3 B) m < –2 C) –2 < m < –1 D) 0 < m E) 1 < m < 2
10. Aşağıda sol sütunda verilen ifadelerin cevapları sağdaki sütunda karışık olarak verilmiştir. Soldaki
her ifadenin başındaki parantezin içine, sağ sütunda verilen eşitinin numarasını yazınız.
( … ) Hangi denklemin kökleri eşittir?
( … ) Hangi denklemin kökleri negatif sayılardır?
( … ) Hangi denklemin kökleri farklı pozitif sayılardır?
( … ) Hangi denklemin negatif kökünün mutlak değeri, pozitif kökten
büyüktür?
( … ) Hangi denklemin simetrik iki kökü vardır?
( … ) Hangi denklemde kökler çarpımı 0 dır?
( … ) Hangi denklemin x1 ve x2 kökleri için x1 < 2 < x2 dir?
( … ) Hangi denklemin x1 ve x2 kökleri için –3 < x1 < x2 dir?

1

Cevaplar

2013-02-04T15:00:22+02:00

ne sıralı yazya anlamadım 

0