Aşağıda kimyasal tepkime denklemleri ve türleri verilmiştir.
Buna göre, hangi denklem yanlış isimlendirilmiştir?
A)2KClO3-----}2KCl+3O2 (SENTEZ)
B)2NaCl-------}2Na+Cl2 (ANALİZ)
C)2SO2+O2--------}2SO3 (YANMA)
D)HCl+NaOH--------}NaCl+H2O (NÖTÜRLEŞME)
LÜTFEN BİLEN VE EMİN OLAN CEVAPLASIN

1

Cevaplar

2013-02-04T14:09:28+02:00

A seçeneği sentez reaksiyonu değil analiz reaksiyonudur.Çünkü ürünler ayrışmıştır.

0