Cevaplar

2013-02-04T14:29:55+02:00


1.      Selçukluların Moğol egemenliğine girmesi.
2.      Hanedan mensupları arasındaki mücadeleler.
3.      Babailer isyanının güçlükle bastırılması.
4.      Moğol saldırıları ve Kösedağ savaşının kaybedilmesi.
5.      Moğollara karşı Eyyübi ve Harzemşahlarla ittifakın kurulamayışı.

1 4 1
2013-02-04T14:34:25+02:00

kösedağ  savaşında yıkılmıştır

1 4 1