Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-04T16:43:48+02:00

Soru 1

20 cm uzunluğundaki bir masada vazoyu masanın hangi noktasına koyarsak en güzel görünür.

 

Soru 2

1200 takımın katıldığı bir turnuvada yenilen takım eleniyor. Birinci takım belli olana kadar kaç maç yapmak gerekir?

 

Soru 3

İkiz olmayan iki kardeşin yaşları toplamının yarısı evlerinin pencere sayısı kadar, yaşları çarpımı ise 36 olduğuna göre bu iki kardeşin yaşları nedir?


Soru 4

Bir babanın 17 devesi vardır. Üç oğlunu çağırarak onlara vasiyette bulunur: develerin yarısını büyük oğluma, üçte birini ortancaya, dokuzda birini ise küçük oğluma bırakıyorum."

Bu miras babalarının isteğine göre nasıl pay edilebilir?

 

Soru 5

Üç tane sıfır kullanarak 3 sayısını elde ediniz.

 

Soru 6

Bir tren yolunda 30 istasyon varsa, kaç çeşit bilet basılmalıdır.

 

Soru 7

Sadece üç rakamla ifade edilebilen en büyük sayı nedir?

 

Soru 8

İki tane 3 rakamını kullanarak 20 sayısı nasıl elde edilir?

 

Soru 9

(a!+b!+c!)=abc eşitliğini sağlayan 3 basamaklı abc sayısı var mıdır? Varsa kaç tanedir?


Soru 10

8 adet 8 i toplayarak 1000 elde edebilir misiniz?

Soru 11

Hangi sayı 4 ile çarpıldığında, ayni sayıyı tersten verir?"

Soru 12

1,5 tavuk 1,5 günde 1,5 yumurta yaparsa 9 tavuk 9 günde kaç yumurta yapar?

 

Soru 13

a)      İki çocuğum var ve bunlardan en az biri erkekse diğer çocuğumun da erkek olma olasılığı nedir?

b)      İki çocuğum var ve en büyük çocuğum erkek ise diğer çocuğumun da erkek olma olasılığı nedir?

 

 

Çözüm 1

20/7,5 yaklaşık olarak altın oranı verdiğinden, vazo bir uçtan 12,5 cm, diğer uçtan 7,5 cmmesafede olmalıdır.

 

Çözüm 2

Sonuç her zaman takım sayısının bir eksiğidir. Cevap: 1119

 

Çözüm 3

Çarpımı 36 yapan sayılardan;
1 ve 36, 3 ve 12, 4 ve 9 olamaz çünkü toplamlarının yarısı tamsayı değil;
6 ve 6 olamaz eğer yaşları eşit olursa ikiz olurlar. Cevap: 2 ve 18

 

Çözüm 4

Başka birinden bir deve ödünç alırlar ve 18 deveyi pay ederler. Önce 18'i ikiye bölerler; büyük oğul 9 deve payını alır. Sonra 18'i üçe bölerler ve çıkan 6 deveyi de ortanca oğul alır. Daha sonra 18'i dokuza böldüklerinde küçük oğula 2 deve kalmış olur. Ortada fazladan 1 deve kalmıştır. Bu da deveyi ödünç alınan kişiye verilir.

 

Çözüm 5

0!+0!+0!= 3

 

Çözüm 6

Yolcular 30 istasyonun her birinde diğer 29 istasyon için bilet alabilmelidir. Cevap: 30x29= 870 dir.

 

Çözüm 7

9 üzeri 9 üzeri 9.

Cevap 369 milyon basamaklı bir sayıdır ve 369 km yer tutar.

Çözüm 8

3!/0,3=20

 

Çözüm 9

a,b,c sayıları 5 ten büyük olamaz. Çünkü denklem sağlanmaz. Ayrıca sadece birinin 5 olması şarttır çünkü toplam 3 basamaklı olmalıdır. Bu çıkarımların devamıyla cevabın 145 olduğu kolaylıkla görülüyor

 

Çözüm 10

888+88+8+8+8 = 1000

 

Çözüm 11

8712=4*2178

Çözüm 12

1,5 tavuk 3 günde 3 yumurta yapar
3 tavuk 3 günde 6 yumurta yapar
3 tavuk 6 günde 12 yumurta yapar
6 tavuk 6 günde 24 yumurta yapar
6 tavuk 9 günde 36 yumurta yapar
9 tavuk 9 günde 54 yumurta yapar

 

Çözüm 13 İki çocuk şu sıralarla doğmuş olabilir: Erkek-erkek, erkek-kız ve kız-erkek. Bu üç olasılıktan yalnız birinde diğer çocuk erkek olabildiğinden cevap 1/3 dür. En büyük çocuk erkekse sıra yalnız 2 şekilde olabilir: erkek-erkek ve erkek-kız, bu durumda cevap 1/2 dür.

 

 

 
1 5 1