Cevaplar

2013-02-04T17:15:53+02:00

-Sakarya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de yapılan doğu sınırımızın bugünkü şeklini aldığı antlaşmanın adı nedir?
a) Lozan Antlaşması b) Ankara Antlaşması c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

2-Sakarya Savaşı’ndan sonra, Fransızlarla 20 Ekim 1921’de imzalandı Antakya hariç, işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdi Bu antlaşma ile Fransa TBMM’sini tanımış oldu İtilaf Devletlerinin arasındaki birlik parçalanmış oldu Buradaki birliklerimizin batıya kaydırıldı Bu antlaşmanın adı nedir?
a) Moskova Antlaşması b) Ankara Antlaşması 
c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

3- Mustafa Kemal attan düşerek kaburga kemiği kırılarak yaralandığı, 19 Eylül 1921’de TBMM’si Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verildiği savaşın adı nedir?
a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
c) IIİnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

4-“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır O satıh bütün vatandır Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz” Sözünü Mustafa Kemal Hangi savaşta söylemiştir?
a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
c) Iİnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

Kaynak: http://www.forumlord.net/w-x-y-z/70045-ya-istiklal-ya-olum-ile-ilgili-sorular.html#ixzz2JwZjsO1V

0
2013-02-04T17:27:00+02:00

-Sakarya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de yapılan doğu sınırımızın bugünkü şeklini aldığı antlaşmanın adı nedir?
a) Lozan Antlaşması b) Ankara Antlaşması c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

2-Sakarya Savaşı’ndan sonra, Fransızlarla 20 Ekim 1921’de imzalandı Antakya hariç, işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdi Bu antlaşma ile Fransa TBMM’sini tanımış oldu İtilaf Devletlerinin arasındaki birlik parçalanmış oldu Buradaki birliklerimizin batıya kaydırıldı Bu antlaşmanın adı nedir?
a) Moskova Antlaşması b) Ankara Antlaşması 
c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

3- Mustafa Kemal attan düşerek kaburga kemiği kırılarak yaralandığı, 19 Eylül 1921’de TBMM’si Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verildiği savaşın adı nedir?
a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
c) IIİnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

4-“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır O satıh bütün vatandır Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz” Sözünü Mustafa Kemal Hangi savaşta söylemiştir?
a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
c) Iİnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

0