Cevaplar

2013-02-04T17:48:19+02:00

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN(AHMET HAMDİ TANPINAR)

1. Ses tekrarları: Şair, bilerek veya bilmeyerek her dörtlükte ünsüz ve ünlülerle ahenk sağlama yoluna gitmiş. Meselâ ilk dörtlükte 12 tane n ünsüzü tekrar edilmiş. Bu dörtlüğe bu ünsüzün ahengi egemen olmuş.

İkinci dörtlükte 10 kez i ünlüsü tekrar edilmiş. 3 kez tekrarlanan ü ünlüsü de ses benzerliği bakımından i ünlüsünü destekler niteliktedir. Bu dörtlüğün hafifliği, yumuşaklığı ve inceliği yansıtan muhtevasını i ve ü yumuşak, zarif ve ince sesleri tamamlıyor.

Üçüncü dörtlükte 7 kez tekrarlanan u ünlüsü ahengini egemen kılmış.

Son dörtlükte de 6 kez tekrarlanan k ünsüzü, 7 kez tekrarlanan e ünlüsü ses bakımından daha baskın görünüyor.

Dörtlükler içine yayılan ünlü ve ünsüz tekrarlarına dayanan ahenk yanında, mısra sonlarındaki ses benzerliklerine dayanan kafiye de ahenk sağlama yöntemi olarak kullanılmış. Şiirde tam kafiye uygulaması egemen. Ancak son dörtlükte zengin ve yarım kafiye görülüyor.

Ayrıca “zaman ın / ân ın ”, “dış ında / akış ında ”, ”sez mekteyim / yüz mekteyim ” örneklerinde olduğu gibi redifler yoluyla da şiir ahenkli kılınmış.

2. Kelime tekrarları: İlk iki mısrada “ne” kelimesinin tekrarıyla bir kelimelik mısra başı tekrarı yapılarak ahenk oluşturulmuş.

3. Ses dalgalanması-vezin: Şiir, duraksız 8'li hece vezniyle yazılmıştır. Şair, burada Türkçenin millî vezni olan heceyi oldukça başarılı bir şekilde, varlığı hiç hissedilmeden kullanmış.

___________________

 
0
2013-02-04T20:41:15+02:00

Şiirin adı : Bendedir Korkusu
Şiirin konusu : Zamanın hayatında kaybettirdikleri
İmajı : Zaman, Hayat, Sonsuzluk
Sembolleri : Kartal, Ceylan
İmge : Mavi Kartal, Pençe
Söz Sanatları : Benzetme ve Teşhis sanatları vardır
Şiirin açıklaması : Şair bu şiirinde kendisinin bir kartal gibi olduğunu biten şeylerin korkusunun kendinde olduğunu hayatın sonsuzluk içinde kaybolduğunu ve pençelerinde hayatı bir ceylana benzeterek hayattan aldıklarını kendisine kazandırdıklarını söyler. Zamana karşı yenilmediğinden bahseder.

0