Cevaplar

2012-10-07T21:38:36+03:00
Anadolu Beyliklerin kurulmasi Fetihten sonra kurulan Anadolu'da ilk Türk devletleri Saltuklular Mengücüklüler Danismendliler Ahlatsahlar Anadolu Selçuklulari Anadolu Selçuklu devletinin kurulusuSüleymansah (1075 - 1086) Süleymansah devrinde Bizans imparatorlugu ve Büyük Selçuklularla iliskileri Süleymansah'in Antakya fethi Süleymansah'in ölümü ve sahsiyeti Süleymansah'in ölümünden sonra Anadolu'da meydana gelen olaylar Kiliç Aslan (1092 - 1107) Sahinsah (1110 - 1116) Izzeddin I. Mesud (1116 - 1155) II. Kiliç Aslan (1155 - 1192) I. Giyaseddin Keyhüsrev (Birinci hükümdarligi, 1192 - 1196) II. Süleymansah (1196 - 1204) I. Giyaseddin'in ikinci hükümdarligi (1205 - 1211) I. Izzeddin Keykâvus (1211 - 1220) I. Alaeddin Keykubat (1220 - 1237) II. Giyaseddin Keyhüsrev (1237 - 1246) II. Izzeddin Keykâvus (1246 - 1262) IV. Rükneddin Kiliç Aslan (1262 - 1266) III. Giyaseddin Keyhüsrev (1266 - 1284) Memlüklü - Selçuklu münâsebetleri Selçuklu devletini çöküse götüren olaylar Anadolu Selçuklu devletinin yikilisi Anadolu Selçuklu'larda Kültür ve Teskilat Alâiye Beyligi Aydinogullari Beyligi Çobanogullari Beyligi Candarogullari Beyligi Dulkadirogullari Beyligi Eretna Beyligi Esrefogullari Beyligi Germiyanogullari Beyligi Hamidogullari Beyligi Inançogullari Beyligi Kadi Burhaneddin Ahmed devleti Karamanogullari Beyligi Karasiogullari Beyligi Menteseogullari Beyligi Mutahhartenogullari Beyligi Pervaneogullari Beyligi Ramazanogullari Beyligi Saruhanogullari Beyligi Taceddinogullari Beyligi Anadolu beyliklerinde Teskilat ve Kültür Akkoyunlular Karakoyunlular  
0
2012-10-07T21:38:39+03:00

Selçuklular, Ortadoğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş, Oğuzların Kınık boyundan bir Türk hanedanıdır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuznamede salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır Selçukluların kurduğu devletlerin ilki, Büyük Selçuklu Devletidir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları,Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları devletleri olarak beşe ayrılmıştır.

Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerden en önemlilerinden birisi Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklular 24 Oğuz kabîlesinden Kınıkboyuna mensupturlar. Oğuzlar 10. yüzyılda Sir-i Derya (Seyhun) ile Hazar Denizi'nin doğusu ve Aral Gölü arasındaki bölgede yaşarken Kınık boyu da bunların arasında Sir-i-Derya suyunun ağzına yakın oturmakta idi. 10. yüzyılın başında Oğuz Yabgu Devleti'ni "Yabgu" unvanı taşıyan bir hükümdâr idâre etmekte idi. Selçuklu âilesinin atası olan Temir-Yalıg (Demir yaylı) lakablı Dukak (veya Dokak) Müslüman olduğu rivâyeti de vardır.

0