Cevaplar

2012-10-07T21:40:40+03:00

Saltuklular

* Doğu Anadolu'da kuruldu.
* Kurucusu Satuk Bey'dir.
* Erzurum, Ispir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
* Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.


Mengücekler

* Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
* Kurucusu Mengücek Gazi'dir.
* Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
* Divriği Ulu Camii bu dönemde yapılmıştır.

Danişmentliler

* Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu.
* Kurucusu Danişment Gazi'dir.
* Haçlılarla mücadele etti.
* Bir dönem A.S.D'nden daha güçlü hale gelmişlerdir.
* Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.


Artuklular

* Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kuruldu.
* Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
* Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
* Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur.
* Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)

Çubukoğulları (1085-1113)

Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu'nun fethinde ve özellikle Amid'in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bir ara Selçuklular adına Amid askeri  valiliğine de getirilen Emir Çubuk, Harput merkez  olmak üzere  Palu, Arapkir ve Çemişkezek'te kendi hükümetini kurmuştur. Oğlu Mehmed Bey zamanında Artuklu Belek Gazi, Harput'u  ele geçirerek beyliğe son vermiştir  (1113).

Çaka Bey (1081-1097)

Izmir ve çevresinde kurulduğundan Izmir Beyliği olarak da anılır. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Bey, uzunca  bir müddet kaldığı Istanbul'dan kaçarak, Izmir' e gelmiş ve burada beyliğini kurmuştur (1081). Bizans tahtını ele geçirmek için Peçeneklerle ittifak kurmuşsa da amacına ulaşamamıştır. Ancak oluşturduğu donanma ile  Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi Ege adalarını  ele geçirmiştir . Bu güçlü düşmandan kurtulmak isteyen Bizans, damadı olan  1.nci Kılıçarslan'ı aleyhine kışkırtmıştır. Bir rivayete göre Kayınpederi Çaka Bey'i yanına çağıran 1.nci Kılıçarslan,  onu hileyle öldürtmüştür. Ancak bazı kaynaklarda  Çaka Bey'in  ölmediği ve Bizans donanmasının kuşatmasındaki Izmir'i teslim ettiği yazar (1097).Çaka Bey, Anadolu'daki ilk Türk denizcisi, kurduğu donanma ise ilk donanma olarak kabul edilmektedir.

 

çok sevdiğim konudur

0