Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-04T21:05:39+02:00

Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı>Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti>

Takvimde Değişiklik

Osmanlı Devleti Miladi 1840 yılından itibaren ekonomik gerekçeler yüzünden Hicri Takvim�in yanında Rumi Takvimi de kullanmaya başlamıştı> Rumi Takvim, Hicri Takvim�in aksine güneş yılı esasına göre düzenlenmiş bir takvimdi> Yani bir rumi yıl, hicri yıldan 11 gün daha uzun olup, miladi yıla eşitti> Ancak Rumi Takvim�e İslamî bir hüviyet verebilmek için o günkü hicri tarih olan 1256 Rumi Takvim için de geçerli kabul edilmiştir> Böyle olunca 1256 yılı itibarıyla Rumi ve Miladi takvimler arasında mevcut olan 584 yıllık fark sabit bir rakam olarak kalmıştır>

Diğer taraftan Miladi takvim�de yılbaşı Ocak ayı iken Rumi Takvim�de Mart ayı idi> Yani Miladi Takvim�de birinci ay olan Ocak (Kanunusani)> Rumi Takvim�de onbirinci aya karşılık geliyordu> Gün olarak da Rumi Takvim Miladi Takvim�i 13 gün geriden takip ediyordu> 16 Şubat 1332�de 2851 sayılı kanun gereğince Rumi Takvim 13 gün ileri alınarak Miladi Takvim ile olan gün farkı giderilmiştir> 615 sayılı tamim gereğince de 1 Ocak 1918�e tekabül eden 1 Kanunusani 1334 günü Rumi Takvim�de de yılbaşı olarak kabul edilmiştir> Böylece Rumi ve Miladi takvimler arasındaki yılbaşı farklılığı da giderilmiştir

Ancak, her iki takvim arasındaki yıl farkı devam etmekte idi> 26 Aralık 1925 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi�nde kabul edilen 698 sayılı kanunla Rumi Takvim yürürlükten kaldırılmış olup, 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Miladi Takvim kullanılmaya başlanılmıştır> Bu arada özel durumlar için Hicri Takvim�in de kullanılmasına müsaade edilmiştir> Takvim ile ilgili son değişiklik 10 Ocak 1945 tarihinde gerçekleşmiştir> 4696 sayılı kanun Rumi Takvim�den Miladi Takvim�e intikal eden Teşrinievvel, Teşrinisani, Kununuevvel, Kanunusani isimlerini Ekim, Kasım, Aralık, Ocak şeklinde değiştirmiştir

Takvim değişikliği modern dünya ile bütünleşmemizi sağlamıştır> Yöresel halk takvimlerinde Rumi Takvim�deki bir kısım bilgiler kullanılmaya devam ediliyorsa da Miladi Takvim sosyal hayata getirdiği kolaylıklar dolayısıyla halkımız tarafından benimsenmiştir> Bu mesele de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır>

1 1 1