Cevaplar

2013-02-04T21:41:04+02:00
Delta ovası: Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi sonucu üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir. Ova: Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Tepe: Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0-500 m arasında değişen doğal coğrafi oluşumlardır. Vadi: Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan ve bir kaç kilometre ya da binlerce km. olabilen coğrafi alandır. Dağ: Çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır. Geçit: Bir yerden, bir bölgeden geçmek için yapılmış olan ya da doğal olarak bulunan ve geçiş izni veren aralığa denir. Plato: Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Göl: Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlelerine göl denir. Deniz: Bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Boğaz: İki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki coğrafi şekillere verilen addır. Körfez: Denizin kara dışına çıkarak oluşturduğu, göle benzer, ancak dar bir boğazla denize açılan su çıkıntısıdır.
Derleme

 

1 3 1
2013-02-04T21:41:30+02:00

Delta ovası: Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi sonucu üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir. Ova: Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Tepe: Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0-500 m arasında değişen doğal coğrafi oluşumlardır. Vadi: Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan ve bir kaç kilometre ya da binlerce km. olabilen coğrafi alandır.Dağ: Çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır.Geçit: Bir yerden, bir bölgeden geçmek için yapılmış olan ya da doğal olarak bulunan ve geçiş izni veren aralığa denir. Plato: Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Göl: Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlelerine göl denir. Deniz: Bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Boğaz: İki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki coğrafi şekillere verilen addır. Körfez: Denizin kara dışına çıkarak oluşturduğu, göle benzer, ancak dar bir boğazla denize açılan su çıkıntısıdır. 
Derleme    

1 1 1