Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-04T21:50:04+02:00

Aslında doğada yenilenemeyen enerji türü yoktur fakat bazı enerji kaynakları meydana gelişlerinin bir sebebi olarak yenilenmeleri çok uzun süreler almaktadır. Bu nedenledir ki bunlar, yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

Günümüzde yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranı %95′in üzerindedir. Bu nedene önümüzdeki 50 sene içerisinde doğalgaz ve petrol gibi en yaygın kullanılan fosil enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Toplam enerjikullanımında %5 gibi düşük seviyelerde kalan güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise, gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Fosil yakıtların tükenmesiyle yenilenebilir kaynaklara yönelineceği aşikardır.

Yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük zararı ise çevre üzerinde görülmektedir. Çevreyi alabildiğine kirleten bu kaynaklar nedeniyle önümüzdeki 50 sene içerisinde kendileri tükenmeden dünyamızı tüketebilirler. Çünkü sera gazı salınımı ile küresel ısınma günden güne daha tehlikeli bir hal almakta. Durum böyle olunca bundan 20 sene sonra bile dünyanın ne şekilde bir iklime sahip olacağını kestiremiyoruz.

Çevreyi korumak adına insanların bilinçlenip bir an önce doğal enerji kaynakları üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Özellikle otomotiv sektörünün kapalı bir kutu gibi tavır sergilemesi ve yeniliklere açık olmaması insanları endişelendiriyor. Oysaki büyük üreticilerin hepsi bir kısım üretimini elektrikli ve hidrojen ile çalışan araçlara yönlendirse ve ar-ge çalışmalarına hız verse, çok daha temiz bir gelecek bizleri bekliyor olabilirdi.

Karbon bazlı olan bu fosil yakıtlara biraz daha yakından bakalım:

Doğalgaz: Dünyada ısınmada %75 gibi bir oranla en çok kullanılan yakıt türüdür. Dünyanıntoplam enerji tüketiminin ise, %22′sini karşılamaktadır. Çok eski tarihlerden berikullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan doğalgazın tamamına yakının komşu ülkelerimizden temin etmekteyiz.

Kömür: Yeraltında bulunan sertleşmiş hayvan fosillerinin oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir. Ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyit olup, yaygın şekildekullanılmaktadır. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taşkömürleri yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.

Petrol: Türkiye’de fazla petrol yatağı bulunmadığından %90′ına yakınınn ithal ederiz. Türkiye’de bulunan petrol yataklarının ise % 98′i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Adıyaman ve Mardin çevresinde çıkarılan petrolümüzün tamamı ve ve ithal edilen petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde işlenmektedir.

Bor: Dünyadaki bor rezervinin %70′i sadece Türkiye’de ege bölgesinde bulunmaktadır. Kalan borun tamamına yakını yani %30′luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de borun bulunduğu yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa’dır.

Türkiye’de kullanılan enerji kaynaklarına bu bağlantıdan, yenilenebilir enerji kaynaklarına iseburadan ulaşabilirsiniz.
0
2013-02-04T21:54:32+02:00

Temelde enerji kaynakları arasında yenilenemez diye bir kaynak olmamasına karşın oluşumu oldukça uzun zaman alan kaynaklar yenilenemez enerji kaynakları olarak kabul görmektedir. Bu kaynakların büyük çoğunluğunu nükleer enerji ve fosil yakıtlar oluşturmakla birlikte özellikle fosil yakıtların yanması ile oluşan enerji fazla olmasına karşın çevreye verdikleri zarar oldukça fazladır. Keza nükleer enerjinin kontrolsüz kullanılması sonucunda da geri dönüşümü olmayan ve etkisi yıllar boyu devam eden çevre ve canlı zararları gözlenmektedir.

Yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alan fosil yakıtlar sera gazı oluşturmaktadır ve bu gaz sonucunda da Dünya’yı saran bir gaz tabakası meydana gelip sera etkisi gözlenmektedir. Carbon temeli olan maddeler bu elemente bağlı olarak yüksek enerji çıkarmalarının yanı sıra çıkardığı karbondiosidin etkisi ile çevreye büyük zararlar vermektedir.

Günümüzde daha çok yenilenemez enerji kaynağı olarak adlandırılan doğalgaz, kömür, petrol ve az oranda bor kullanılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla daha kolay ve gürültüsüz olmasından dolayı tercih edilmekle birlikte bu enerji kaynaklarını kullanmak bir o kadar da sakıncalıdır.

Yenilenemez enerji kaynaklarından en çok kullanılanların başında ise doğalgaz gelmektedir. Aslında çok eskilerden beridir kullanılan doğalgaz ülkemizde özellikle son yıllarda kullanımı oldukça artış gösteren yakıtlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra milyonlarca yılda oluşan kömür de eskiden sık ama günümüzde doğalgaza oranla daha az kullanılan enerji kaynaklarından bir tanesidir. Hayvan fosillerinden meydana gelen bu yakıtın taş kömürü olarak bilinen türevleri biraz daha maliyetlidir. Petrol ise her zaman gündemini koruyan ve hemen hemen her ülkenin elde etmek istediği bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Diğer bir enerji kaynağı olan Bor ise Türkiye’de rezervi oldukça geniş bir yer kaplayan ve bir çok ilimizde bulunan değerli bir yenilenemez enerji kaynağıdır.0