Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-05T08:20:35+02:00

Okul Psikolojisi (Okul psikoloğu:) Okul psikologları özel ya da devlet okullarında çalışır, öğrencilere danışmanlık ve değerlendirme yaparlar. Ruh sağlığı ve öğrenme için gerekli çevresel koşulları düzenleme ile de ilgilenirler. Sınıf ortamını bozan ya da özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ile ilgilenir, programlar geliştirir ve değerlendirir; sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere eğitim verirler. Ailelere ve okul çalışanlarına da psikolojik ve eğitsel konularda danışmanlık yaparlar. Okul psikologları, anaokullarında, hastanelerde ve ruh sağlığı kliniklerinde çalışabilirler.

1 5 1
2013-02-05T08:24:31+02:00
Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından hareketle eğitim ve öğretim nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır. Davranış Sebepleri -- Psikoloji Davranış Değişikliği --- Eğitim Gelişim psikolojisi, insan davranışlarında doğumdan ölümüne kadar, tüm hayatı boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri inceler. Bireyin belli dönemler halinde gelişimini ve bu evrelerde öğrenmesi gereken davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Öğrenme psikolojisi, bireyin nasıl öğrendiğini ve nasıl öğretebileceğini araştıran bilim dalıdır.
0