Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T11:37:25+02:00

20.- 50. Sorular GURURLU PERİ adlı esere göre cevaplandırılacaktır.)
GURURLU PERİ 
20-Öğretmen salim’in lakabı nedir?
a)Sıfırcı Salim b)Acımasız Salim
c)Keçi Salim d)Deve Salim

21-Öğretmen Salim kaçıncı sınıfları okutuyor?
a)dördüncü b)üçüncü c)ikinci d)birinci

22-Peri sokaklarda ne satıyor?
a)kibrit- çengelli iğne
b)kibrit – çakmak
c)iğne –iplik
d)Çengelli iğne-çakmak

23-Peri’nin gerçek adı nedir?
a)Gülfidan b)Ayşe c)Huriser d)Fidan

24-Peri’nin annesinin hastalığı nedir?
a)Kanser b)Verem c)Siroz d)Astım

25-Salim Öğretmen sınıfta çocuklara bir oyun oynatıyor.Oynattığı oyun nedir?
a)Körebe oynuyorlar.
b)Büyüklerin taklidini yapıyor.
c)Hayvanlar dünyasını canlandırıyorlar.
d)Gece –gündüz oynuyorlar.

26- Salim, evden kaçan Peri’nin bulunması için kaç lira para ödülü koyuyor?
a)1200 lira b)800 lira c)700 lira d)600 lira

27-Salim Öğretmen çocuklardan nasıl bir ödev hazırlamalarını istiyor?
a)Hayvanlar dünyasının kurallarını yazmalarını
b)insanlar dünyasında geçerli olan yasanın ne olduğunu yazmalarını
c)Yarıyıl tatilinde neler yaptıklarını yazmalarını
d)Arkadaşlığın önemini anlatan yazı yazmalarını
28- Peri’nin yolunu hangi çocuklar kesiyor?
a)Niyazi- Ömer-Sato b)İbo- Sato-Niyazi
c)İbo-Sato-Recep d)Sato-Recep-Ali

29-Çocukların oynadığı oyunda kral olan öğrenci kimdir?
a) Niyazi b)Ali c) Ömer d) Ahmet

30-Öğrencilerin canlandırmalarına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) kuzu- Ayşe b)koyun- Elif
b) kurt- Niyazi d) sansar- Veli
31- Muhtar Hasan SÖNMEZ’in oğlu hangi öğrencidir?
a) Ahmet b) Niyazi c)Abdullah d) Ali
32-Allayıp pullamışlar kazı
Çalım atarmış bazı bazı
Süsünü alınca üstünden
Olmuş gene hizmetçi kızı
Yukarıdaki dörtlüğü çocuklar kim için söylüyorlar?
a)Ayşe b)Ahmet Türkü c)Gülfidan d)Fidan

33-İbo ve arkadaşları Peri’nin önünü ne zaman kesiyorlar?
a)Annesine ilaç götürürken
b)Okula giderken
c)evden çıkar çıkmaz
d)annesinin yanından gelirken

34-Peri çocuklardan kurtulmak için ne yapıyor?
a)Onlarla dövüşüyor. b)Yardım çağırıyor.
c)Eve kaçıyor. d)Dereye atlıyor.

35-İbo ve arkadaşları Peri’nin çantasını alıp ne yapıyorlar?
a)Dereye atıyorlar.
b)Çöp kovasına atıyorlar.
c)Çerçi Süleyman’a satıyorlar.
d)Karakola götürüyorlar.
36-Peri’nin çantası ne renkti?
a) kırmızı b)yeşil c) Sarı d)siyah

37-Peri’yi kurtaran kimdir?
a)Nevzat b)Ahmet Türkü 
c)Niyazi d)Ömer

38-Niyazi neden Peri’ye doğru koşuyor?
a)annesinin ölüm haberini vermek için
b)onu çocukların elinden kurtarmak için
c)Onu okula götürmek için
d)Onun atlamasına engel olmak için

39- Öğrenciler okulda kimden korkmazdı ?
a) Müdür Aydın Bey’den
b) Deve Salim’den
c) Ahmet Türkü’den
d) Müdür Yardımcısı Ahmet Bey’den
40- Romanda geçen okulun ismi nedir?
a) Sakarya İlkokulu b)Atatürk İlkokulu
b) Cumhuriyet İlkokulu d)23 Nisan İlkokulu

41.4-A sınıfının oyunlarını izlemeye gelen kimdir ? 
a)Peri b)Müdür c)Muhtar d)Başçavuş
42.Peri’nin düştüğü derenin ismi nedir ?
a) Sarıdere b)Karadere
b) Kocadere d)Akdere
43.Öğretmen, Peri’yi evlat edinmek isteyince Peri’nin annesi nasıl tepki verdi ?
a) Razı oldu b)Reddetti 
c)Ağladı d)Çok para istedi
44-Peri evden kaçtıktan sonra onu kim buldu ?
a)Başçavuş b)Huriser Hanım
c)Peri’nin annesi d)Öğretmen Salim
45-Karakolun önünde ilk göze çarpan şey nedir?
a)bahçenin bakımsızlığı
b) nöbet kulübesi
c) demir parmaklıklı odalar
d)gaz tenekelerinde ekili fideler
46-Peri’nin önceki ismi nedir ?
a)Ayşe b)Gülfidan c) Fidan d)Fatma

47-Malmüdürünün ikizleri Ali ve Veli yaz tatilinde nereye gitmek istiyorlar? 
a)Antalya b)İstanbul c)İzmir d)Mersin

48-Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerden hangisi Niyazi’yi görmeye giden öğrencilerden değildir?
A)Abdullah b) Ayşe c)Fatma d)Ahmet
49-Hayvanlar arasında orman yasası geçerlidir,oysa insanlar arasında yalnız ………………….geçerlidir.
Boş bırakılan yeri doldurunuz.


50-Ayşe’nin annesinin ve babasının adını yazınız.

3 3 3