Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T12:04:11+02:00
1. A= {a, b, c, d} ise, aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi olamaz? 
A) A= {a, b, e} 
B) B= {a, b, c, d} 
C) C= {b, d} 
D) D= { } 2. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 2. Aşağıdakilerden hangisi A={ 1, 3, 5, 7} kümesinin alt kümelerinden biri değildir? 
A) A={1 ,3, 5} 
B) B={3, 7} 
C) C={ } 
D) D={5, 7, 9} 3. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 3. A= {a, b, c, d, e} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? 
A) 16 
B) 31 
C) 64 
D) 127 4. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 4. N= { A, B} ise, N kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 5. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 5. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin alt küme sayısı olamaz? 
A) 128 
B) 100 
C) 64 
D) 32 6. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 6. 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 
A) 3 
B) 5 
C) 6 
D) 8 7. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 7. A = {a, b, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı vardır? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 8. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 8. 5 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 25 
B) 27 
C) 30 
D) 32 9. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 9. K kümesi, L kümesinin alt kümesi ve L= {Rakamlar} ise, K kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) (8, 13, 18) 
B) (7, 9, 10) 
C) (5, 9, 7) 
D) (15, 16, 17) 10. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 10. A) = 5 ise, A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? 
A) 16 
B) 32 
C) 10 
D) 25 11. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 11. B= { 0, 2} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin alt kümesi olamaz? 
A) { } 
B) { 0 } 
C) {2} 
D) {0, 1} 12. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 12. Alt küme sayısı 32 olan A kümesinin elaman sayısıkaçtır? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 13. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 13. A= {1, 2, 3} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 9 
B) 8 
C) 7 
D) 6 14. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 14. B= {1, 2, 3} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin bir alt kümesi olamaz? 
A) {1, 2} 
B) {1, 3} 
C) {2, 4} 
D) {1, 2, 3} 15. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 15. Aşağıdakilerden hangisi A={ a, b, c, d, e}’nin üç elemanlı bir alt kümesidir? 
A) {a, d, e} 
B) {a, e, f} 
C) {b, d, g} 
D) { c, d, k} 16. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 16. A= {2, 3, 4} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 8 17. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 17. A= { A, B, 7, 3, } kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 32 
B) 16 
C) 8 
D) 4 18. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 18. {a, b, c} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısıkaçtır? 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 19. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 19. N= {1, 3, 5, 7}, M= {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} dir. N nM kümesininkaç tane alt kümesi vardır? 
A) 16 
B) 8 
C) 6 
D) 3 20. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 20. D= {1, 2, 3, m, 5} ise, aşağıdaki kümelerden hangisi D kümesinin alt kümesi değildir? 
A) {1, 2, m, 5} 
B) {2, 3, 4} 
C) {5, m} 
D) {2, 3, 5, m} 21. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 21. K= {a, b, c} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 3 
B) 6 
C) 8 
D) 9 22. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 22. A= {2, 7, 3, 5} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 32 
B) 16 
C) 8 
D) 4 23. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 23. 64 tane alt kümesi olan küme kaç elemanlıdır? 
A) 5 
B) 7 
C) 6 
D) 4 24. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 24. s (A) = 7 ve s( B) = 5 tir. A nB nin alt kümeleri sayısı 16 olduğuna göre, A kümesinin B de olmayan elemanları kaçtanedir? 
A) 1 
B)2 
C)3 
D)4 25. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 25. M = { a,b,c,d } ve N= { a,d,e } kümeleri veriliyor. ( MUN ) kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? 
A) 32 
B) 30 
C) 28 
D)32   HAZIRLAYAN:Ercan YEŞİLYURT
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T12:27:54+02:00

 

ALIŞTIRMALAR

 

   1. A = { Mart , Mayıs}  ise

A kümesini ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemiyle gösterin.

 

   2. A = { 3 , 5 , { a, b, c} , 7 , { e , f } , g }

       B = { k, l, m, n, v, y, z}

       C =  { 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , { 20, 22 } , 24 }

ise s(A) , s(B) ve s(C) = ?

 

   3. A = { Emin, Erkut { Esen, Erkan} , Elif ,Ecrin }

ise aşağıdakilerden hangileri doğrudur ?

{ Emin } ⊂ A

s(A) = 6

{ Elif, Ecrin }  ⊂ A

{ Esen, Erkan }  ⊂ A

{ Esen, Erkan } ∈ A

 

   4. A = { 14 den küçük tek doğal sayılar }

       B = { 20 den küçük 3 e tam bölünen sayma sayıları }

Buna göre  s(A ⋂ B) kaçtır ?

 

    5. GÖKHAN kelimesindeki harfler A kümesini, ERKAN kelimesindeki harfler ise B kümesini oluşturuyor. Buna göre s(A ⋃ B) kaçtır ?

 

   6. s(A-B) = 7      s( B-A) = 14 

      s( A ⋃ B) = 30 ise  s(A ⋂ B) kaçtır ?

 

    7. 40 kişilik bir sınıfta öğrencilerin her biri basketbol ve satranç kurslarından en azından birine katılmaktadır. 33 kişi basketbol, 17 kişi de satranç kursuna gittiğine göre , her iki kursa da giden kişi sayısı kaçtır ?

 

Başarılar

Soruları çözmeye çalışmadan cevaplara bakarsanız, kendinizi geliştiremeyeceğinizi unutmayın

 

ÇÖZÜMLER

 

    1. A kümesindeki elemanlar M ile başlayan aylardır. Buna göre A kümesini liste yöntemiyle ;
A = { M harfiyle başlayan aylar } olarak gösterebiliriz.

A kümesini venn şemasıyla ;

 

       A

 

 

  . Mart

 

  . Mayıs

Şeklinde gösterebiliriz.

 

   2. A kümesinin elemanlarını tek tek sayalım;

A = { 3 , 5 , { a, b, c} , 7 , { e , f } , g }

         1   2         3        4       5       6

Buna göre s(A) = 6 dır.

 

B kümesinin elemanlarını sayalım ;

       B = { k, l, m, n, v, y, z}

                1 2  3  4  5  6  7

Buna göre  s(B) = 7 dir.

 

C kümesinin elemanlarını sayalım ;

 

C =  { 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , { 20, 22 } , 24 }

            1    2     3     4     5        6           7

 

   3.   { Emin } ⊂ A  DOĞRUDUR. 
   Çünkü Emin A kümesinin 1 elemanlı alt kümelerindendir. 
 NOT : Alt küme gösteriminde eleman { } içinde gösterilmelidir.

 

s(A) = 6   YANLIŞTIR     s(A) = 5 dir.

{ Emin, Erkut { Esen, Erkan} , Elif ,Ecrin }

     1        2                3              4      5

 

{ Elif, Ecrin }  ⊂ A   DOĞRUDUR

{ Elif, Ecrin }   A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerindendir. 

{ Esen, Erkan }  ⊂ A   YANLIŞTIR

Çünkü elemanın kendisi  { Esen, Erkan }  dir. Bu elemanın alt küme olarak gösterimi ;

{{ Esen, Erkan }}  ⊂ A  olmalıydı.

 

{ Esen, Erkan } ∈ A   DOĞRUDUR.

 

   4. A = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ,11 , 13 }

       B=  {  3 , 6 , 9 ,12 ,15 ,18 }

(A ⋂ B) =  { 3 , 9 } 

s(A ⋂ B) = 2 dir..

 

    5.  A = { G, Ö , K , H, A , N }

         B = { E ,  R , K , A , N }

 

(A ⋃ B) = { G , Ö , K , H , A , N , E , R }

s(A ⋃ B) = 8 dir.

 

    6.  s( A ⋃ B)  = s(A-B) +  s( B-A) +  s(A ⋂ B) dir.

         Buna göre ;

     30 = 7 + 14 + s (A ⋂ B)

     30 = 21 + s(A ⋂ B)

      s(A ⋂ B) = 9 dur.

 

7.  s(B⋃S)  = 40 dir. 
     s(B)  = 33

      s(S) = 17

      s(B⋃S) =  s(B) + s(S) - s(B ⋂ S)

          40   =     33  +  17  - s(B ⋂ S)

           40 =           50  -   s(B ⋂ S)

         s(B ⋂ S)  = 10

0