Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T21:55:43+03:00

1.Koşuk

İslamdan önce sığır törenlerinde, şölenlerde, totemin kurban edildiği ziyafetlerde, zaferle biten savaş sonlarında halkı heyecanlandırmak için okunan şiirlere koşuk denir.

 

a. Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.

b. Nazım birimi dörtlüktür.

c. Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)

d. 7’li hece vezniyle söylenirdi.

e. Genellikle lirik şiirledir. Bu yüzden Koşukların duygu yönü ağır basar.

f. Kopuz eşliğinde söylenir.

g. Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.

h. Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır.

 

2. Sagu

İslam öncesi Türkler arasında , bir kahraman, bir devlet büyüğü öldüğünde bunlar için yapılan yuğ adı verilen yas törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlere sagu denir.

a. Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.

b. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.

c. Koşuk nazım şekliyle söylenir.

d. Dörtlükler halinde söylenir.

e. 4+3=7’li hece ölçüsüyle yazılır.

f. Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” denir

g. “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.

h. Divanu Lûgatit-Türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

i. Sagu söyleyen kişilere sagucu ya da ağıtçı denir.

0
2012-10-07T21:57:05+03:00

Özellikleri: * Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
* Ölen kişinin iyiliklerini, yiğitliklerini, başarılarını, erdemlerini ve ölümlerinden duyulan üzüntüleri anlatır. 
* Koşuk nazım şekliyle söylenir.
* Uyaklanışı a a a b / c c c b şeklindedir. 
* 7’li hece ölçüsü ile yazılır. 
* Dörtlükler halinde yazılır. 
* Halk edebiyatında “ağıt”a, Divan edebiyatında “mersiye”ye benzer.
* Günümüzdeki sagu örnekleri Divanü Lügati’t-Türk’te yer almaktadır.
* Geleneksel bir çalgı aleti olan kopuz eşliğinde söylenir. 
* “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir. 
* Divan-ü Lügati’t-Türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir. Kopuz eşliğinde söylenir. Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler. Nazım birimi dörtlüktür. Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca. (aaab cccb dddb) Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma'dır. Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.


whkaynak

0