Cevaplar

2013-02-05T16:47:52+02:00

Magmatik kayaçlar. Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür. Magmatik kayaçlar temel olarak silikatminerallerinden oluşmuşlardır.

Plutonik kayaçlar (Intrusive Magmatik Kayaçlar)

Bu tür magmatik kayaçlar magmanın yerküre içerisinde soğuyarak katılaşmasıyla oluşur. Magma, etrafını çevreleyen önceden oluşmuş kayaçlar (country rock) içerisinde yavaşça soğur. Bu da oluşan kayaların iri taneli olmasını sağlar.Intrusive oluşumlar; batolitler, stoklar, lakolitler, siller ve dayklardır.

Büyük taneli yerkürenin derinliklerinde oluşan plutonik kayaçlar abyssal, yüzeye yakın olanları ise hypabyssal olarak adlandırılır.

Volkanik kayaçlar (Extrusive Magmatik Kayaçlar) Hypabyssal magmatik kayaçlar

Bu tür kayaçlar plutonik ve volkanik kayaç oluşumlarının arasında kalan derinliklerde oluşur.

0
2013-02-05T16:48:46+02:00

Ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın yer yüzüne çıkarak ya da taş küre içinde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır

Kaynak: Magmatik kayaç nedir? http://www.webhatti.com/cografya/786085-magmatik-kayac-nedir.html#ixzz2K2JQp3Co 

0