Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T16:47:22+02:00

Örnekler:
Attığı taş kafamı yardı.
Bu cümlede taş sözcüğü somut anlamlıdır. Elle tutulabilir bir varlıktır. 

Şimdi ise taş sözcüğünü soyut anlamda kullanalım:
Çok taş kalplisin. ( Bu cümlede de taş sözcüğü, duygusuz anlamında kullanılmıştır. Yani somutken soyut yapılmıştır. )

Aslanların yüreği yaklaşık bir kilogram gelir.
Yürek sözcüğü testlerde sıklıkla karşılaşacağımız sözcüklerden bir tanesidir. Yürek, kalp demektir. Yani elle tutulan bir organımızdır.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T16:47:37+02:00

Yiğidin sevdiği güzel olursa
Ömrü ardından sökülür gider."

Burada soyut bir kavram olan "ömür" bir yumağa benzetilerek somutlanmıştır.


"Bir kara trendir ölüm." 
Benzeyen ve kendisine benzetilen öğeler cümlede bulunduğu için "güzel benzetme" söz konusu olduğu bu cümlede soyut bir kavram olan "ölüm" somut bir şey olan "kara tren"e benzetilmiştir. O halde soyut, benzetme yoluyla somutlanmıştır.


** Soyut olan bazı durumların kolay kavranabilmesi için somutlamalardan yaralanılır. Somutlamalara özellikle deyimlerde sık rastlanır.
* "Kabına sığamaz oldu son zamanlarda."
* "Yine mi bir çam devirdim?"
* "İpin ucunu kaçırırsanız, hiç iyi olmaz."
* "Kendi yağıyla kavrulan bir aileydi."

** Somutlamanın olabilmesi için bir soyutun olması şarttır. Aksi halde sadece kişileştirme veya benzetmeler söz konusu olur.
"Ben bir ceviz ağacıyım Gülhaneparkı'nda." benzetmesinde benzeyen öge olan "ben" somuttur, kendisine benzetilen öge olan "ceviz ağacı" da somuttur. O halde burada somutlamadan söz edilemez.Burada sadece benzetme vardır.

"Akşam loşluğunda deniz, gülümsüyordu bize." kişileştirmesinde benzeyen öge olan "deniz"somuttur ve yine somut olan "insan"benzetildiği için somutlamadan söz edilemez.

"Eridim bir güzelin yüzünden." cümlesinde ise psikolojik durum erimek'le somutlanmıştır.

1 5 1