Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T18:24:43+02:00

alıntıdır

1. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” dizeleri kime aittir?

A) Mithat Cemal Kuntay                       B) Mehmet Akif Ersoy

C) Faruk Nafız Çamlıbel                        D) Orhan Veli Kanık

2. Dünyanın yarısını sömüren İngiltere’nin dünyanın tek hakimi olmak için üç kıtayı birbirine bağlayan devleti tek engel olarak görüyordu. Bu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya – Macaristan      B) Osmanlı         C) İtalya        D) Rusya

3. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ne saldırmalarının en büyük sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıyı sevmemeleri

B) Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı subaylarının gösterdiği başarılar

C) Sömürgecilik anlayışları

D) Batılı devletlerin Osmanlı paşalarını sevmemesi

4. I. Dünya Savaşı öncesinde güçlü devletler ikiye bölünmüştü. Bu bölünmede başı çeken devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı – Rusya                                       B) Almanya – Rusya

C) İngiltere – Osmanlı                                  D) İngiltere – Almanya

5. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri arasında yer almaz?

A) İngiltere               B) Fransa                  C) Ermenistan                D) Rusya

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya      B) Afganistan                 C) Osmanlı         D) Avusturya – Macaristan

7. I. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saraybosna’da bir Sırp öğrencinin Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtını öldürmesi

B) Yavuz ve Midilli adlı gemilerin Rus limanlarını bombalaması

C) Almanya ve Fransa’nın sömürge arayışları

D) Farklı dinden olan Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak

8. I. Dünya Savaşı’nda ilan edilen Cihad-ı Ekber (Büyük Cihat) kaç yılında ilan edilmiştir?

A) 19 Mayıs 1919    B) 15 Mayıs 1915        C) 18 Mart 1915   D) 10 Temmuz 1914

9. Cevat Paşa’nın emriyle boğaza paralel olarak kaç mayın döşendi?

A) 20                         B) 22                            C) 24                                 D) 26

10. “Vatan uğrunda çalışmayacak bir kalbi boşu boşuna göğüs kafesinde taşıyamam.” diyen Nusret Mayıs Gemisi’nin kumandanı kimdir?

A) Yüzbaşı Hilmi Bey    B) Nazmi Bey    C) Cevat Paşa     D) İshak Paşa

11. Seyit Onbaşı’ya köyünde ne derlerdi?

A) Yürekli Seyit   B) Koca Seyit    C) Akıllı Seyit    D) Dayanıklı Seyit

12. Aşağıdakilerden hangisi Seyit Onbaşı’nın özelliklerinden biri değildir?

A) İri yarı          B) Güçlü          C) Korkak          D) Cesur

13. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nda Seyit Onbaşı’ya verilen görevler arasında  yer almaz?

A) Siper kazmak

B) Rayları yağlamak

C) Topların mermilerini taşımak

D) Cepheler arasında telsiz bağlantısını sağlamak

14. Seyit Onbaşı’nın attığı top mermisi hangi zırhlı gemiyi batırdı?

A) Ocean              B) Agamemnon            C) Bouvet            D) Inflexible

15. Seyit Onbaşı hangi tabyanın askeridir?

A) Kilitbahir             B) Dardanos             C) Mecidiye           D) Aktepe

16. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Deniz Savaşları’na katılan İtilaf Devletleri’nin zırhlıları arasında değildir?

A)Inflexible         B) Agamemnon          C) Qenn Elizabeth         D) Armegedon

17. Çanakkale Deniz Zaferi kaç yılında kazanıldı?

A) 18 Mart 1915        B) 12 Mart 1921       C) 19 Mayıs 1919        D) 23 Nisan 1920

18. İtilaf Devletleri Çanakkale Deniz Savaşları’nda yenildiğinde yaralarını sarmak için hangi adaya çekilmişlerdir?

A) Kıbrıs                       B) Malta                   C) Girit                  D) Limni

19. İtilaf Devletleri kara savaşları kararını alır almaz İngilizlerin sömürgelerinden gelen askerler nerede toplandı?

A) Mısır                 B) İran                  C) Suriye               D) Filistin

20. İtilaf Devletleri kara savaşlarına hazırlanırken Enver Paşa Alman subayı Liman von Sanders’a hangi rütbeyi vermiştir?

A) Generallik           B) Mareşallik          C) Oramirallik        D) Başkomutanlık

21. Çanakkale Kara Savaşları için Liman von Sanders hangi göreve tayin edildi?

A) 2. Ordu Kumandanlığına                 B) 3. Ordu Kumandanlığına

C) 4. Ordu Kumandanlığına                  D) 5. Ordu Kumandanlığına

22. Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale Kara Savaşları’ndaki görevi ve görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülazım – 19. Tümen Kumandanlığı      B) Miralay – 21. Tümen Kumandanlığı

C) Miralay - 19. Tümen Kumandanlığı        D) Mülazım - 21. Tümen Kumandanlığı

23. Alman subayları ile Türk subayları arasındaki ilk anlaşmazlık hangi konuda çıktı?

A) Düşmana nasıl saldırılacağı hususunda

B) Düşmanın nereden çıkarma yapacağı hususunda

C) Düşmanın hangi silahlarla saldıracağı hususunda

D) Düşmanın sayısının kaç olduğu hususunda

24. Yahya Çavuş’un cephedeki görevi neydi?

A) İkmal eri           B) Nişancı             C) Muhabere eri             D) Topçu eri

25. Yahya Çavuş ve arkadaşları düşmanla hangi tepede kahramanca savaşmışlardır?

A) Alçıtepe             B) Gözcübaba Tepesi          C) Rasattepe           D) Anıt Tepe

26. Yarbay Şefik Bey iki oğlunu hangi savaşta kaybetmiştir?

A) Trablusgarp Savaşı   B) Balkan Savaşı   C) Çanakkale Savaşı  D) Kurtuluş Savaşı

27. Yüzbaşı Lütfü Bey, düşmanların üzerine saldırırken ne diyordu?

A) Allah Allah!                                           B) Yürüyün Aslanlarım, Düşman Üstüne!

C) Savulun Osmanlı Geliyor!                D) Yetiş ya Muhammet, Kitabın Gidiyor!

28. Muavenet-i Milliye Muhribi’nin kumandanı kimdir?

A) Yüzbaşı Reşit       B) Yüzbaşı Hakkı       C) Ahmet Saffet      D) Yüzbaşı Hasan Ali

3 3 3
2013-02-05T18:39:11+02:00

1. Vatanın Kilidi Çanakkale kitabını kim yazmıştır ? 

2.İçinde neler anlatılmaktadır ?

3.Ana fikri nedir ?

4.Ana duygusu nedir ? 

5.Hikayenin kahramanı kimdir ?

6.Hikayede anlatılan olay nerede geçmekteir ?

7. Şair bu hikayeden ne çıkarmıştır ?

 

1 5 1