Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-05T18:31:14+02:00
Tarihteki İlk Yazılı Antlaşma Hangisidir Tarihteki İlk Yazılı Antlaşma Hangisidir
Tarihteki İlk Yazılı Antlaşma Hangisidir

Tarihteki İlk Yazılı Antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır.
Kadeş Antlaşması, tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.1280′de Mısırlılar ile Hititler arasında yapılmıştır. II. Ramses tahta geçince genel olarak mimari yönden ülkesini güzelleştirdi. Ancak hükümdarlığının beşinci yılında Hitit Kralı Mutavallis, Mısır’a savaş açtı. Savaş Kadeş Kalesi önlerinde yapıldı.Savaşın nedeni MÖ 13. yüzyıl başlarında Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik çıkarlarının Kuzey Suriye toprakları üzerinde birleşmesidir.

Antlaşma Nedir

Antlaşma iki ya da daha çok devletin karşılıklı olarak üstlendikleri yükümlülükle­rin yazıya geçirilmesiyle oluşan belgeye ant­laşma, adı verilir. "Antlaşma" sözcüğü çoğun­lukla çok önemli uluslararası Antlaşmalar için kullanılır. sözleşme,protokol, anlaşma ve pakt ise ikinci derecede önem taşıyan belge­lerdir. Uluslar 3.000 yılı aşkın bir süreden beri Antlaşmalar yapmakla birlikte, bunların yapı­lış biçimleri fazla değişikliğe uğramamıştır. Önce siyasal iktidarlar karşı tarafla görüşme­leri yürütecek "tam yetkili elçi" adı verilen resmi görevliler atar. Bu görevliler bir araya gelip taraflarca benimsenen görüş birliğine varmaya çalışırlar. konu ikiden fazla ülkeyi ilgilendiriyorsa, koşullan tartışmak amacıyla diplomatik görüşmeler düzenlenir. Böylece bazen iki taraflı, bazen de çok taraflı antlaş­malar, imzalanır.

0