Cevaplar

2013-02-05T21:13:20+02:00

Cevap 1) x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız

bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

olarak geçer ve denklemimiz;x = 13 – 6 haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.Cevap 2) x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

olarak geçer.x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.Cevap 3) 3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i diğer tarafa –5

olarak geçiriyoruz.3x = 14 – 5

3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki

9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

x = 9 / 3

x = 3 olarak bulunur…

0