Cevaplar

2013-02-06T09:53:45+02:00

Örneğin;
N2 +3H2 → 2NH3 tepkimesinde
ile 1 hacim azot, 3 hacim hidrojen tepkimeye girerek 2hacim amonyak oluşturmuştur.
Örneğin;
N2 +O2 → 2NO tepkimesinde
1 hacim azot 1 hacim oksijen tepkimeye girerek 2 hacim azot monoksit oluşturmuştur.
Anlaşıldığı gibi; “Sabit sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana sabit hacim oranları kanunu denir.”
Gay-Lussaca avagadro hipotezinden de esinlenerek böylece molekül kavramına açıklık getiriyor ve hesaplamalara sokuyordu.
Dalton suyun formülünü; H + O → HO şeklinde düşünürken, Gay-lussak yaptığı çalışmalarla bunun 2H2 + O2 → 2H2O şeklinde olması gerektiğini savundu. Çünkü suyun birleşme oranı 1/16 değil 1/8 dir.

X(g) + Y(g) → Z(g) 1
hacim X ile, 1 hacim Y tepkimeye girerek, 1 hacim Z oluşur. H2 (g) + I2 (g) → 2 HI(g)
H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl(g)
Ca(k) + HCl(aq) → CaCl2(k) + H2(g)
CO2 (g) + NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + H2O(s)
C2H4(g) + 3 O2 → 2 CO2(g) + 2 H2O(s)
C6H12O6(k) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(s)
CS2(k) + 2O2(g) → CO2(g) + 2 SO2(g)
C2H5OH(s) + 7/2O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(s)
N2O4(g) → 2 NO2(g)

 

Örneğin; N2 +3H2 → 2NH3 tepkimesinde
3 hacim hidrojen ile 1 hacim azot tepkimeye girerek 2hacim amonyak oluşturmuştur.
Örneğin; N2 +O2 → 2NO tepkimesinde
1 hacim azot 1 hacim oksijen tepkimeye girerek 2 hacim azot monoksit oluşturmuştur.

Anlaşıldığı gibi; Sabit sıcaklık ve basınçta tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana sabit hacim oranları kanunu denir.
Gay-Lussacav agadro hipotezinden de esinlenerek böylece molekül kavr***** açıklık getiriyor ve hesaplamalara sokuyordu.
Avagadro suyun formülünü; H + O → HO şeklinde düşünürken Gay-lussak yaptığı çalışmalarla bunun H2 + O2 → H2O şeklinde olması gerektiğini savundu. Çünkü suyun birleşme oranı 1/16 değil 1/8 di.
0