Cevaplar

2012-10-07T22:54:42+03:00

Tanzimat döneminde hangi sanatçı eski edebiyatı savunanların öncüsü olmuştur?

cevap  muallim nacı

Dilaşup, Ali Bey hangi romanın kahramanlarıdır?

cevap intibah şemsettin sami

Kamus-ı Türki kime aittir?

cevap 

 

İslam Bey, hangi eserin kahramanıdır?

cevap yavan yahut silistre

 

İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

cevap cezmi

 

Edebiyatımızda ilk makale olan ve Tercüman-ı Ahval'de yayımlanan "Mukaddime" kime aittir?

cevap şinasi

Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kim kullandı?

cevap şinasi

1 5 1