Cevaplar

2013-02-06T12:02:58+02:00

Etnik-i Eterya Cemiyeti 

• Yunanistan’a bağımsızlığını kazandırmak amacıyla kurulmuştur(1814) 
• Girit İsyanı’na neden olmuşlardır (1896).
• I.Dünya Savaşı’nda ise Rumların yaşadığı tüm toprakları Yunanistan’a katarak eski Bizans’ı canlandırmayı amaçlamışlardır.
• Mavri Mira İstanbul'da Fener Patrikhanesinde Yunan Hükümetine bağlı olarak çalışmıştır. 
• Derneğin ihtiyaçları bu hükümet tarafından karşılanmaktadır.

Mavri Mira Cemiyeti 

• İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak patrik vekili bu cemiyetin başkanlığını yapmıştır. 
• Yunan hükümetinin emirleri doğrultusunda hareket eden bu cemiyetin amacı; Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu’da “Büyük Yunanistan’ı” kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. 
• Cemiyet, İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli yörelerindeki Rum azınlığı, örgütlemek, silahlandırmak, çeteler kurmak, Yunanistan yararına kamuoyu yaratmak, ilerleyen işgalci Yunanlılara yardımcı olmak ve Türk halkına karşı çete savaşını sürdürme faaliyetlerinde bulunmuştur. .
• Yunan Göçmenler Komisyonu, Rum okullarının izcilik kolları, Yunan Kızılhaç örgütü, bazı yabancı okullar ve Anadolu’daki Rum kiliseleri bu derneğin direktifleri ile çalışmışlardır. 

Rum Pontus Cemiyeti 

• İlk defa 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji’nde gizli olarak kurulmuştu.
• Merkezi Samsun’dan Batum’a kadar geniş sahada Trabzon Rum İmparatorluğunu tekrar kurmak amacındadır.
• I.Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın himayesinde gelişmiş, ateşkes sonrasında Yunanistan’ın güdümünde faaliyet göstermiştir.
• İstanbul ve Trabzon’da şubeleri vardır. 
• Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasında dolaylı rolleri vardır.
NOT: Bu cemiyetlerin ortak amacı Yunan Megalo İdea’sını gerçekleştirmektir

0
2013-02-06T12:32:25+02:00

mavri mira cemiyeti, pontus rum cemiyeti(rum devleti kurmak amacıydı),kürt teali cemiyeti(anadoluda kürt devleti kurmak amacıyla)

0