Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-06T12:08:54+02:00

 

1.Bölgesel cemiyetlerdir.

2.Milli direniş bilincini uyarmıştır.

3.Birbirinden  bağımsızdırlar.

4.Kuva-yı  Milliye hareketi bu cemiyetlerin çalışmalarıyla olmuştur.

5.Bu cemiyetler Sivas Kongresi’nde  Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk  Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir

3 3 3
2013-02-06T12:09:42+02:00

YARARLI CEMİYETLER
Özellikleri:

1. Mondros’un ardından başlayan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaması üzerine kuruldu.
2. Ulusal mücadeledeki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır.
3. İşgalci kuvvetlere ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
4. Bölgesel kurtuluşu amaçlayan faaliyetler yapmışlardır.
5. Sivas Kongresi’nde “ Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

0