Cevaplar

2013-02-06T12:26:00+02:00

 

1-                  ‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

 

                Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

                a)   ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )

                b)   ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )

                c)   ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

                d)   ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

               

2.                   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 

a)       Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

b)       Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

c)       Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.

d)       Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

                                                                              

3-            Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?

 

                a)    Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında

                b)   Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda

                c)    Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında

e)       Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

 

4.        ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır(  )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için(  )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

 

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

               

                a)   ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )   

                b)   ( ! ), ( . ), ( ; ), (...)

                c)   ( ? ), (...), ( ! ), ( . )

                d)   ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)

 

5-                   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

 

a)       Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?

b)       Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.

c)       Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?

d)       Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

 

6-                   Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz?

 

a)       Aktarma cümlelerin başında ve sonunda

b)       Tamamlanmamış cümlelerin sonunda

c)       Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine

d)       Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine

 

 

 

 

 

 

 

 

7-                   ‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın   ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

  

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 

a)       ( . ), ( ; ), ( , )

b)       ( : ), ( ; ), ( , )

c)       ( ; ), ( , ), ( , )

d)       ( : ), ( , ), ( , )

 

8-                   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 

 

a)       Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

b)       Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

c)       Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır.

d)       Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.

 

 

9-                  ‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

 

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 

a)   ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! )

                b)   ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... )

                c)   ( , ),  ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )

d)   ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )

 

0