Cevaplar

2013-02-06T12:44:13+02:00
  11. Bana sormadan buna (I)nasıl cesaret ettiniz? Direndim ve ağlamaya başladım.(II)Nihayet yakamı bıraktılar. (III)Gece (IV)büsbütün zindan olmuştu. Arkadaşlarla (V)erkencekalkıp evlerimize döndük. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
12. Âdeta (I)böyle sesleniyorum toprağa (II)kısılmış bir sesle, (III)camlaşmış kelimeler,(IV)kızarmış bakır levhalar haline gelmiş (V)yeni düşüncelerle. Numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır? A) Bilmiyorum varlığım alevden bir gölge mi? B) Niçin sürükler beni, bilmiyorum bu gemi? C) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? D) Giderim gurbete daha nem kaldı? E) Daha senden başka âşık mı yoktur?
14. (I)Beni (II)nasıl (III)bir sona sürükleyecek acaba (IV)bu (V)yeni yollar? Numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır? A) Kayısı dalındaydım daha demincek B) Telefonlarım niye boşa çalıyor? C) Elbet yarım değil, her an bütünsün D) Bir şey var efkârımı baştan alıyor E) Sade aşk üstüne yapılmaz yorum
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? A) Kader onu mağlup etmiş görünse de o hiç yılmaz. B) Kitaplarda dostluğuna daha bir kuvvetle sarılır. C) Hint’i gözlerini kaybettikten sonra keşfeder. D) Birçok tercüme eseri edebiyatımıza o kazanırdı. E) Kütüphanesi olgunluk dönemine o yıllarda ulaşır.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır? A) Sonradan unutabileceğim küçücük ayrıntıları not ettim. B) Kısa bir sessizlikten sonra sözü yine o adam aldı. C) Bütün bunlardan haberi olduğunu belirtmek istiyordu. D) Babanızın aramızdan ayrılmış olmasına çok üzüldüm. E) Ona karşı hemen bir yakınlık havasına girdim ben de. 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır? A) Yazdıklarımı silmek için bu sayfaları karıştıracağım. B) Farkına varmam epeyce zaman aldı ama ben kesinlikle eminim. C) Biraz geri çekilerek izlemeye yetecek kadar bilincim var hâlâ D) Kuşkusuz sonunda adına kadar her şeyini unutabilirim senin. E) Gözleri olanlara dünyada hiçbir şey olmadığını söylemek zordur.
19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) Bana neden böylesine boş bir öykü anlatıyorsun. B) Roma artık gözüme bambaşka görünüyordu. C) Soğuğa aldırmadan kapıyı açıp dışarı çıktım. D) Mutlu olmak için farklı bir yolda yürümek yeterli. E) Gelip geçenlerin onu acımasızca kışkırttığını gördüm.
20. Ayaklar altındaki (I)bu toprak, (II)neden birdenbire (III)yeni tüylenmiş, uçmaya(IV)arzulu bir yavru kuş (V)gibi kanat çırpıyor?        Numaralanmış sözcükler, türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışındakalır? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
(I) En önemli binalar oldukça eski görünümlüydü. (II) Mükemmellik asla bizimle aynı boyda olmayacaktır. (III) Üstün bir zihin insana mükemmel bir şeyin özlemini çektirir. (IV) Bu sıvı çok derin katmanlardan geldiği için su değildi. (V) Bir şeyler söylerken başını bana çevirir ve hafifçe gülümserdi. 21. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.   22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır? A) Bir tek kuru çekirdekten kocaman bir güneş parçası nasıl çıkar? B) Güneş hangi yollardan bu kapalı kutunun en gizli köşelerine sızar? C) Kavun, bu güneş balını gökyüzünden mi, topraktan mı emer? D) Bir karpuz çekirdeğinde bütün bir dünyanın düzeni yok mudur? E) Sen, kavun kabuğundaki nakışları niçin alıcı gözle değerlendirmedin?
23. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) Yaşamdaki yoğunluklar irili ufaklı sorunlardan kaynaklanır. B) O mavi mavi gözleriyle bana gülümseyerek bakıyordu. C) Hiç cesaret edemediği halde usluluğuna gizli gizli bir ödül bekledi. D) Hayatın her karesinde uzun uzun mevsimler vardı. E) Çocuklar delik delik giysilerle ortalıkta dolaşıyordu.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? A) Bunu hiç düşünmemiş miydin şimdiye kadar? B) Niçin bizimle karşılaşmak, bizimle çatışmak isterler? C) Devler nerede büyür ve nerede yaşarlar? D) Bütün insanlığın çekmesi gereken bir ceza mı var? E) Bu bir ceza mı yoksa bir mükâfat mı?
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır? A) Çaresiz miyim şimdi ben? B) Yapabileceğim bir şey kalmamış mıdır? C) O cezayı ben mi çekeceğim? D) O sorumluluğu ben mi yükleneceğim? E) Öfkesini gidermek için niçin beni seçti?          CEVAP ANAHTARI 11-C 12-A 13-B 14-A 15-C 16-D 17-D  18-E 19-D 20-E 21-C 22-B 23-C 24-B 25-E
   
1 5 1
2013-02-06T12:46:05+02:00

sana sıtesini sonra veririm

0