Cevaplar

2013-02-06T13:21:11+02:00

2003 yılında gerçekleştirilen ctrl_alt_del, Türkiye’deki ilk işitsel sanat (sound art[1]) festivali olma özelliğini taşır. NOMAD’ın Marres, Hedah ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM[2])’yle ortaklaşa çalışmasının ürünüdür.
2003 yılının Eylül ayı boyunca İstanbul ve Maastricht[3]’te birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir: (i) tanıtıcı sunum, CD tanıtımı, Marres (Maastricht)’da Hollanda ve Türkiye’de ikişer sanatçının performansları; (ii) Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve MİAM’da paneller ve atölyeler; (iii) Babylon (İstanbul)’da, 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nin açılışında yer alan bir dizi performans; (iv) Marres’de bir panel ve performanslar dizisi; (v) Marres’de sergi; (vi) Avrupa’da Lowlands, tüm dünyada NOMAD tarafından dağıtımı yapılan CD-ROM. ctrl_alt_del Türkiye’ye işitsel sanatın öncü isimlerini, paneller ve atölyelerle birlikte sunarak işitsel sanatı tanıtmayı hedefler. 2003 yılında 16 ülkeden 30 katılımcı bu projeye katılmıştır.
2005 yılında, ctrl_alt_del 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin “konumlandırmalar” kısmında yer aldı. 16 Eylül’de Balans Musichall’de açılış gecesi performanslarıyla başlayan proje, 22 Eylül’e kadar Boğaziçi ve Haliç’te, İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM stüdyoları, laboratuvarları, kütüphanesi ve konser salonunda yer alan etkinliklerle sürdü. ctrl_alt_del’in 2005 programı Başak Şenova, Emre Erkal, Erhan Muratoğlu, Pieter Snapper, Paul Devens tarafından geliştirildi. Can Karadoğan proje koordinatörü olarak İTÜ etkinliklerinin lojistiğinden sorumlu oldu. Nuşin Odelli basılı malzemenin editörlüğünü üstlendi. Projeye 12 ülkeden 57 kişi katıldı.
NOMAD tarafından gerçekleştirilen ctrl_alt_del, 2007 Eylül ayından 2008 Nisan ayına kadar sürecek etkinlikleri kapsamaktadır. Açılış konseri, canlı performans dizileri, atölyeler, paneller, sunumlar, açık çağrı, alan çalışmaları, sergi, radyo programları, basılı yayınlar ve CD yayını gibi farklı etkinlikler, “uzaktan yönbulma” (remote orienteering[4]) temasıyla işlenecektir. Tema sadece yönbulma sistemleriyle ilgili konularla kısıtlı kalmayacak, bireyin kendini sosyal ve politik gerçeklikler içinde konumlandırmasıyla ilintili konular ve kontrol kavramıyla birlikte işlenecektir. 10. Uluslararası İstanbul Bienali’yle eşzamanlı gerçekleşecek olan festivalin küratörleri: Paul Devens (NL), Can Karadoğan (TR), Başak Şenova (TR), Eran Sachs (DE/IL), Erhan Muratoğlu (TR), Emre Erkal (TR)'dır.

1 5 1