Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-06T14:11:35+02:00


Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir Allah'a inanmak, ergenlik ça*ğına gelmiş ve akıllı her insanın ilk ve aslî sorumluluğudur. İlâhî dinlerin kesintiye uğradığı dönemlerde yaşamış olan veya hiçbir dinden haberi ol*mayan kimseler de bir Allah inancına sahip olmakla yükümlüdürler. Çünkü insan yaratılıştan getirdiği mutlak ve üstün güce inanma duygusu ile evren*deki akıllara durgunluk veren düzeni gördükten sonra bu düzeni sağlayan bir ve eşsiz yaratıcının varlığı inancına kolaylıkla ulaşır. ".Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır?." (İbrâhim 13/10) meâlindeki âyet bu gerçeği dile getirmektedir. 

2 3 2
2013-02-06T14:16:17+02:00

insan ergennlik çağına geldikten sonra akli dengesi yerinde olduktan sonra ona inanmalı ve ibadet etmelidir bizleri onun yarattığını bilmelidir 

0