Cevaplar

2013-02-06T14:32:39+02:00

 

 

1.DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ:
1)Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları.(sömürgecilik yarışı)
2)İngiltere’nin Rusları Balkanlar üzerinde srebest bırakması ile Rusya’nın panislavizm propagandasına ağırlık vermesi.Bu durumun Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu rahatsız etmesi.
3)Fransa’nın 1871’de Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi.
4)Fransız ihtilali’nin sonucu olan milliyetçilik akımının etkisi.
5)Sırpların Avusturya-Macaristan sınırlarında yaşayan Sırp azınlıklarının yaşadığı toprakları ve Bosna-Hersek’i geri almak istemesi.
6)Ortadoğu,Afrika ve Avrupa’da ki enerji havzalarının elegeçirilme mücadelesi,ele geçirilecek enerjinin silahlanma yarışında kullanılarak taraflar arasında dünyaya hakimiyet kavgasının verilmesi.
7)Sırpların Avusturya-Macaristan veliahtını ödürmesi ile 1.DÜNYA SAVAŞI başladı.

Her iki gruptada eklenen ve ayrılan devletler oldu.

1.DÜNYA SAVAŞINA KATILAN DEVLETLER’İN AMAÇLARI:

Almanya:Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesi yoktu.

İngiltere:Dünya’nın en büyük sömürgeci devletiydi.Almanya’nın askeri gücünü yok ederek sömürgelerini güvenlik altına almak istiyordu.

Fransa:Almanya’ya kaptırdığı Alsas-loren bölgesini geri almak istiyordu.

Italya:Ulusal birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yapmak istiyordu.

Rusya:Sıcak denizlere inmek istiyordu.
Avusturya-Macaristan İmp.:Rusya ve Sırbistan’ın oluşturduğu tehlikeyi yok ederek Balkanlar da etkinlik kazanmak istiyordu.

Osmanlı Devleti:Kaybettiği toprakları geri almak istiyordu.

OSMANLI DEVLETİ’NİN 1.DÜNYA SAVAŞINA GİRME NEDENLERİ:
1)19.ve 20.yy’da kaybettiği toprakları geri almakistemesi,ekonomik sıkıntıdan kurtulması
2)Almanya’nın yanında savaşa katılarak bundan yarar sağlama düşüncesi
3)İttihat ve terakki cemiyeti’nin yöneticilerinin Alman hayranı olması.Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokması.

CEPHELER
1)KAFKAS(DOĞU ANADOLU)CEPHESİ
:
Rusya’nın saldırısı üzerine açıldı.Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu yenilgiye uğradı.Erzurum,ErzincanTrabzonMuş,Bitlis ve Van Rusların eline geçti.Rusların kışkırttığı Ermeniler Osmanlılara karşı ayaklandılar. Osmanlı devleti Ermenileri göç ettirdi. Rusya’da 1917’de çıkan Bolşevik ihtilali Rusya’nın savaştan çekilmesine neden oldu. 3 Mart 1918 Brest-litowsk Antlaşması ile Rusya savaştan çekildi.

2)KANAL(MISIR)CEPHESİ:
Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek Mısır’ı geri almak ve Almanya’nın savaş yükünü hafifletmek amacı ile açıldı.İki tane Kanal Harekatı yapıldı ve osmanlı devleti başarılı olamadılar.İngilizler Sina’yı ele geçirdiler. Bu cephede Araplar Osmanlı Devleti’ne karşı İngiltere ile birlikte hareket etmişlerdir.

3)IRAK CEPHESİ:
İngilizler tarafından;Musul ve Kerkük petrollerini ele geçirmek Alman ve Osmanlı Devleti’nin Hindistan’a girmesini önlemek ve kara yolu ile kuzeye çıkarak Ruslarla birleşmek amacı ile açıldı.Türk birlikleri Küt’ül Amare’de başarılı oldular.Fakat daha sonra İngilizle rüstün duruma geldi.Bağdat’ı ele geçiren İngilizler Irak’ın kuzeyine kadar ilerlediler.

4)ÇANAKKALE CEPHESİ:
Çanakkale ve İstanbul boğazlarını denetim altına almak,Osmanlı Devleti’ni savaç dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım gönderebilmek amacı ile İtilaf Devletleri tarafından açıldı.
İtilaf Devletleri ummadıkları bir direniş ile kaşılaştılar. Boğazları deniz yolu ile geçemediler. Gelibolu yarımadasına Asker çıkardılar. M.kemal komutasındaki 57.Alay Anafartalar ve Conkbayırı’nda düşman ilerleyişini durdurdu. Türkler başarılı oldular.

Savaşın sonuçları:
Savaş en az iki yıl daha uzatıldıM.Kemal adını duyurdu.Kurtuluş Savaşı için moral oldu.Sömürgeler bağımsızlık elde etmek için ayaklandılar.Yaklaşık 500.000 insan ülmüştü

1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI:
Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu,Çarlık Rusya’sı,Avuturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu yıkıldı.Yerine milli devletler kuruldu.
Çekoslovakya Polonya,Yugoslavya ve Macaristan bağımsız devletlerini kurdular.Devletlerde rejim değişiklikleri meydana geldi.(Rusya’da Sosyalizm, Almanya ve İtalya’da ise Faşizm..)Dünya barışını korumak amacı ile Milletler Cemiyeti (cemiyet-i akvam)kuruldu.Sömürgecilik anlayışı şekil değiştirerek Manda ve Himaye sistemi haline dönüştü.Savaştan en karlı çıkan devletler İngiltere ve Fransa oldu.
ABD dünya politikasında etkisini arttırdı.Dünya Savaşı sonunda yenilen devletler ile yapılan ağır antlaşmalar 2.Dünya Savaşına zemin hazırladı.Ekonomik refah geriledi. Işsizlik arttı. Sosyal bunalımlar ortaya çıktı. 

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-06T14:33:19+02:00

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Orta Avrupa'da hüküm süren ve I. Dünya Savaşından sonra yıkılan bir imparatorluktur. Bu imparatorluğu Avrupa'nın birçok ülkesinde hüküm süren Habsburg Hanedanı yönetmiştir. Avusturya ve Macaristan aslında içişlerinde bağımsız olan iki ayrı ülkeydiler. Fakat dışişleri açısından tek bir Habsburg İmparatoru tarafından yönetilmekteydiler.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun resmî para birimi Kron'du.

Habsburgların Avusturya'daki egemenliği 1282 yılına kadar uzanır. 1806 yılına kadar Avusturya bölgesi Kutsal Roma İmparatorluğunun bir parçasıydı ve Avusturya, Arşidüklük olarak kabul ediliyordu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğununetkinliği azaldıkça Avusturya arşidükleri bağımsız olarak hareket etmeye başladılar. 1806 yılında arşidükler kendilerini imparatorilan ettiler.

1866'da Prusya-Avusturya Savaşı yenilgisi ve Alman Konfederasyonunun dağılmasından sonra prestijini kaybeden Avusturya İmparatorluğu 1867 yılında da Macaristan'la birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. 1878 yılında Bosna-Hersek'i işgal ederek 1909 yılında ilhak etmişti. I. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Sırp öğrencisi Gavrilo Princip tarafından vurulmasıyla patlak verdi. Savaş sırasında ölen İmparator Franz Jozef'in yerine 1917'de tahta çıkan Karl son imparator oldu. I. Dünya Savaşında Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte yenilgiye uğradıktan sonra parçalanarak yok oldular.

İtilaf Devletleri ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Antlaşması (Pietro Badogliove Viktor Weber Edler von Webenau) ile ateşkes sağlanmıştı. 11 Kasım 1918 tarihinde de Almanya ile yapılan Rethondes Antlaşması ile Batı Cephesi'nde silahlar susmuştur. Aynı sıralarda Habsburg Hanedanı tahttan çekilmiş ve 12 Kasım 1918 tarihinde Viyana'da oluşturulan Geçici Ulusal Meclis, Avusturya'da cumhuriyet ilan etmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu böylece Avusturya ve Macaristan olmak üzere bağımsız cumhuriyetler haline gelmiştir.

Villa Giusti Antlaşması, bir ateşkes antlaşmasıdır. I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Avusturya ile İtilaf Devletleri arasındaki antlaşma ise St. Germain Antlaşması'dır. Antlaşma 10 Eylül 1919 tarihinde imzalanmıştır.

2 5 2