Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-06T14:58:55+02:00

 Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, buralardaki istihkamlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edecek (İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı koparılmıştır).

 Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında tüm askeri birlikler terhis edilecek (Osmanlı Devleti'nin direnme gücü ortadan kalkmıştır).

 Bütün liman ve tersaneler, Toros tünelleri, demir yolları, telgraf istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecektir (İşgaller sırasında Türk halkının karşı koyması engellenmek istenmiştir).

 Osmanlı savaş gemileri, ağır silahlar ve cephaneler İtilaf Devletleri’nin gözetiminde olacaktır.

 Anadolu dışında kuvvetler en yakın İtilaf Devleti birliğine teslim olacaktır.

 İtilaf Devleti ve Ermeni esirler derhal serbest bırakılacak, Türk esirler bırakılmayabilecektir (Devletlerin eşitliği kuralına uyulmamıştır).

 Doğudaki altı vilayette (Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas) karışıklık çıkarsa oralar da işgal edilecek (Bu bölgenin Ermenilere verilmesine zemin hazırlanmıştır).

 İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehlikeye düşürecek herhangi bir olay olursa istedikleri yerleri işgal edebilecek. (İtilaf Devletleri’nin Anadolu topraklarını işgaline gerekçe oluşturulmuştur).

 Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

 Paris Konferansı; İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek üzere Paris'te toplandılar. Konferans sonunda;

 Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile yapılacak barışın esasları belirlendi.

 İzmir'in Yunanistan'a verilmesi kararlaştırıldı.

 Manda ve himaye sistemi kabul edildi.

 Milletler Cemiyeti kuruldu.

 Osmanlı Devleti ile yapılacak barışı ise aralarındaki bazı anlaşmazlıklardan dolayı sonraya bıraktılar.

1 4 1
2013-02-06T14:58:57+02:00

tilâf Devletleri, "Hasta Adam" olarak isimlendirdikleri bir ülkenin I. Dünya Savaşı’nda kendilerine rakip olmasını ve hatta Çanakkale’de kendilerini bozguna uğratmasını bir türlü hazmedememişlerdi. Özellikle İngiltere, savaşın sonunda, sarsılan itibarını tekrar kazanabilmek için Osmanlı Devleti’ni en şiddetli bir şekilde cezalandırmak istemiş ve bunun ilk adımını Mondros Mütarekesi ile atmıştı.

1 3 1