Cevaplar

2015-06-27T10:43:12+03:00
1.Vatanın kilidi Çanakkale adlı kitabın yazarı kimdir?

A-Hasan Latif Sarıyüce
B-Sara Gümbüz Özeren
C-Hasan Nail Canat 
D-Cahit Zarifoğlu

2.Sehit onbaşının gülle kaldırdığı kaç oktaydı?
a.215
b. 245
c.225
d.255 
3. Vatanın  Kilidi  Çanakkale  adlı   kitap  kaç  bölümden   oluşmuştur?
A.4
B.3
C.5
D.2

3. Vatanın  Kilidi  Çanakkale  adlı   kitap  kaç  bölümden   oluşmuştur?
a.İngiltere
b.Osmanlı Devleti
c.Almanya
d.Rusya

5. Aşağıdakilerden  hangisi   Çanakkale’de   savaştığımız   düşman ülkelerden   biri   değildir?
a.Almanya
b.İngiltere
c.Fransa
d.Rusya

.6.Birinci    Dünya    Savaşı’nı   başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a.Seyit Onbaşının Oceanın vurması
b.Ferdiandın Öldürülmwasi
c.Liman Van Sandersın Aldığı yanlış kararlar
d.İngilterenin Boğazı Ele geçirmek istemesi

.7.Nara Burnu’ndan  Karanlık Liman’a giderek 150 metre arayla 26 mayını döşeyen gemi hangisidir?
a.Nurset
b.Yavuz
c.Midilli
d.Ocean

8.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.Seyit Onbaşı Havranlıdır.
b. Seyit Onbaşı’ya köyünde Koca Seyit derler.
c. Seyit Onbaşı iri yarı, dağ gibi bir delikanlıdır.
d.Seyit Onbaşı köyünde çiftçilikle uğraşmaktaydı.

9..İzin kağıdı gönderilmesine rağmen yeni doğan kızını görmeye gitmeyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a.Üsteğmen Hasan Hulusi
b.Cevat Paşa
C.Yüzbaşı Hilmi Bey
d.Niğdeli Ali

10.Aşağıdaki komutan-ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a.Hamilton-İngiltere
b.Liman von Sanders-Almanya
c.Robert Brooke-Fransa
d.Mustafa Kemal-Osmanlı Devleti CEVAPLAR
1-b
2-a
3-d
4-a
5-a
6-b
7-a
8-d
9-a
10-c
0