Cevaplar

2013-02-06T18:03:23+02:00

İpek Yolu 
Orta Çağ’da Hindistan ve Uzak Doğu’da üretilen baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerin Avrupa'ya ulaştırılması için kullanılan ve Anadolu'dan geçen kervan ticaret yolu.

kut 
Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.

kurultay 
Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. 2. Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre: Dil Kurultayı. 3. tar. Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

feodalite 
Derebeylik, feodal sistem

Manihaizm 
Manicilik

Manicilik nedir peki?
(Mâni söyleme işi) 
(İranlı düşünür Mani'nin III. yüzyılda kurduğu ve iyilik kötülük esasına dayalı dinî öğreti, Manihaizm.)

1 5 1