Cevaplar

2015-08-09T14:14:00+03:00
Harezmi 780 yılında Özbekistanda  dünyaya gelmiştir. Tam olarak ismi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi'dir  Kendisini matematik tarihinin en büyük bilim adamı sayılabilir. Çünkü cebirin ve algoritmanın kurucusudur.El harezmi sadece matematikle değil astronomi ve coğrafyada ilgilenmiştir.                     Harezminin Eserleri:Harezmi?nin matematik, astronomi ve coğrafya alanında yazdığı birçok eserinden bazıları şunlardır;
1) Kitab fil-Hisab:
2) Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha3) Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi:4) Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele:5) Kitabun fil Coğrafya,6) Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki,7) Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems,8) Sun-il-Usturlab,9) Kitabun fil-Cem?ivet-Tarh,10) Kitab-ut-Tarih,11) Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha,12) Kitab-ül-Macisti,13) Kitabu Zic-il-Harezmi,14) Kitabu Takvim-il-Büldan                                                    
0