Cevaplar

2013-02-06T20:12:18+02:00

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Önce hangi derse çalışalım?
B) Yeni taşındığınız ev nasıldı?
C) Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?
D) Kimi aradığını hangi memura sormuştun?
E) Nasıl bir ev aldıklarını hanginiz biliyor?

2.Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi gerektiğinde zamir görevinde kullanılamaz?
A) Bazı kişiler klasik müzik dinlemeyi çok seviyor.
B) Kimi sokaklarda, temizliğe özen gösterilmiyor.
C) Kaç gün içinde bitirebilirsiniz işinizi?
D) Ne güzel bir eviniz var böyle!
E)Küçük bir sorun yaşadık gittiğimiz yerde.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin.
B) Okuma gözlüğümü nereye koyduğumu hatırlamıyorum.
C) Sizden bu filmi dikkatlice izlemenizi istiyorum.
D) Onlar, birkaç hafta sonra memleketine dönmeyi düşünüyor.
E) Bu yoksul insanlara ne yazık ki kimse yardım etmiyordu.

4. "Zamirler bir sıfat tarafından belirtilemeyen sözcüklerdir."
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir?
A) Senin nasıl biri olduğunu hiç bilmez miyim?
B) Kapıyı çal bakalım evde kimse var mı?
C) Çoğunuzun işi olduğu halde beni kırmayıp geldiniz.
D) Kalabalıktan biri ayağa kalkıp bize seslendi.
E) Hiç kimse olayın böyle biteceğini kestiremedi.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sıfat, nitelediği isim düştüğünde onun yerine geçerek zamir olur?
A) Evdeki eski eşyaları atıp onun yerine yeni eşyaları getirdik.
B) Ben çiçekleri sularken diğer arkadaşlar ağaçları budadı.
C) Hayatı boyunca fakir ailelere yardım etmeyi görev bilmişti.
D) Kafesteki kuşları seyreden afacan çocuklara öğretmenleri söz dinletemiyordu.
E) Bu proje ancak başarılı insanlarla hayata geçirilebilir.

6."Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu?"
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri 
B) Soru zamiri
C) Şahıs zamiri 
D) Belgisiz zamir
E) Dönüşlülük zamiri

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Dalgalar geminin yaşlı gövdesini dövüyordu.
B) Gemidekilerin çoğu kadın ve çocuktu.
C) Kaptan çoğu işi kendisi yapıyordu.
D) Yolcular bunun hiç bitmeyeceğini düşünmeye başladılar.
E) Oysa gidecekleri yerde onları yeni bir hayat bekliyordu.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?
A) Bazı günler kimseyle görüşmek istemezdi.
B) Masadaki kitapların hepsi kendisine ait değildi.
C) O, evine gelen bütün misafirlerle tek tek ilgilenir.
D) Her hafta sonu, arkadaşlarından biriyle gezmeye çıkardı.
E) Herhangi bir derdimiz olduğunda ilk önce ona giderdik.

9.Belgisiz sıfat görevinde kullanılan sözcükler, belirttikleri isimler düştüğünde onların yerine geçerek belgisiz zamir görevini üstlenebilir. Örneğin "Birkaç öğrenci derse gelmedi." cümlesindeki "birkaç" sıfatı, "Birkaçı derse gelmedi." cümlesinde zamir görevini üstlenmiştir.
Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden hangisi buna örnek gösterilemez?
A) Hiçbiri bu kasabaya niçin getirildiğini bilmiyordu.
B) Bazıları emek harcamadan para kazanmak istiyor.
C) Birçoğunun olaydan haberi yoktu.
D) Herkes çevresindekilere yardımcı olmak için uğraşıyor.
E) Zor gününde yanında birini bile bulamazsın.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "o" sözcüğü farklı türden bir zamirdir?
A) O benim en sevdiğim ceketimdi.
B) Onu önce bir tamirciye götürmeliyiz.
C) Onu daha yüksek bir dolaba kaldıralım.
D) Ona, yaptığının yanlış olduğunu söylemelisiniz.
E) Bu araba ondan daha hızlıdır.

Cevaplar: 1-E 2-E 3-A 4-A 5-B 6-E 7-A 8-B 9-D 10-D

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-06T20:15:21+02:00

1.    Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi, bir kişi zamiridir?

A) Hangilerinin durumu iyi?

Bazılarının.

B) Kimin saçları daha uzun?

Bunun.

C) Kaçının sorumlu dersi var?

Birkaçının.

D) Oturdukları ev, kendilerinin mi?

Kendilerinin.

E)  Kimin sözleri, davranışlarına uymaz?
Böylesinin.


CEVAP: A

"Kendi" sözcüğü kişi zamirlerinin yerine kullanılabilir. Bu sözcüğe bütün kişi zamirlerinin yerine kullanıldığı için dönüşlülük zamiri denmektedir.

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dışındaki sözcü
lerin tümü zamirdir?

A) Ankara'daki sokaklardan bazılarının adları değiştirildi. B) Öteki çocuklar oyunu izlerken berikiler oyuna katıldılar. C) Herkes, buraya gelenlerin kim olduğunu merak ediyordu. D) Bunları oraya ben kendim koydum.

E)  Siz, beni arkadaşların? sormalısınız.


CEVAP: D

Bunları: işaret zamiri, oraya: işaret zamiri (yer bildiren işaret zamiri) ben: kişi zamiri, kendim: dönüşlülük zamiri.

D şıkkında kendi sözcüğü pekiştirme görevinde kullanılmış. Kendi sözcüğü herhangi bir kişi zamiriyle birlikte kullanılabilir. Cümleye pekiştirme anlamı katar.


3. "O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir göre­vindedir?

A)     O bir zamanlar buranın hükümdarıydı.
 

B)      Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş.
 

C)      Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin.
 

D)      insan, o uzaklığı hesaplamaz mı?
 

E)  O fikirler artık değerini yitirdi.
 CEVAP: A
 

A şıkkında "o" sözcüğü bir kişinin yerine kullanıldığı için kişi zamiri görevinde kullanılmış. Diğer şıklarda bir varlığı işaret ettiği için işaret sıfatıdır.4.    A
 şağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A)    Her kitap insana değişik duygular verir.
 

B)     Yarın seninki de sınava girecek mi?
 

C)     Onun yanında her şeyi anlatacak diye korktum.
 

D)     Kimi gün bizi arar, sorunlarımızla ilgilenirdi.
 

E)  Şurada senden başka kimsem yok, diyordu.
 CEVAP: A
 

B şıkkında seninki, c şıkkında onun, şeyi, d şıkkında bizi, e şıkkında şurada, senden, kimsem sözcükleri zamirdir.5.    Gösterme (işaret) zamirleri, soyut bir kavramın yerine kullanıl­dığında gerçek bir gösterme anlamı vermez.
 

A
 şağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?

A)     Bu, kaç numaralı masaya bırakılacak?
 

B)      Şunu yeşil kristal vazoya koymalısın.
 

C)      Burak'ın bunu düşüneceğini sanmıyorum.
 

D)      Ona sor bakalım, nasıl yardım edebilir?
 

E)  Böyleleriyle arkadaşlık yapmamalısın.
 CEVAP: C


0