Cevaplar

2013-02-06T21:35:19+02:00

saygılı  bişi şekilde davranır limseyi üzmezdi ......

0
2013-02-06T21:36:30+02:00

...Peygamberimiz, büyüklere nasıl davranırdı

Dinimiz insan ilişkileri hakkında pek çok güzel kural ortaya koymuş ve bunlar Peygamberimizin şahsında en güzel uygulamasını bulmuştur Buna göre küçükler büyüklerine saygılı davranmalı, büyükler de küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır

Büyüklere saygılı olmak denilince aklımıza öncelikle anne-babamız gelir Peygamberimiz anne babaya iyilik etmeyi sevap kandıran en hayırlı işlerden biri saymıştır Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Üç dua kabul edilir: haksızlığa uğramış mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuklarına duası”

Aile içindeki diğer büyüklere de saygılı davranmamız gerekir Ağabeyimiz, ablamız en yakın büyüklerimizdir Amca, dayı, hala, teyze anneanne dede ve diğer akrabalarımız saygı göstermemiz gereken kimselerdir Peygamberimiz, kendisi doğmadan vefat ettiği için babasını hiç görmemiş, annesini küçük yaşta kaybetmişti O, yetişmesinde büyük emeği olan dedesi Abdülmuttalip’i, amcası Ebu Talip’i ve sütannesi Halime’yi her zaman hayırla anardı O, amcaları Hz Hamza ve Abbas’a daima saygı gösterirdi

Peygamberimiz yalnız akrabadan olan büyüklere değil, yaşça büyük olanlara, yaşından dolayı saygı göstermeyi emretmiştir Bir keresinde Peygamberimizi görmeye yaşlı bir adam gelmişti Orada bulunan topluluk, yaşlı adama yer vermede gecikti Bunun üzerine Peygamberimiz:
“Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” buyurdu "Yaşları küçük olanlar, zamanla büyüyecek ve toplumun büyükleri olacaklardır Yarın büyük olduğu için saygı görmek isteyenler, bugünden büyüklerine saygı göstermelidirler Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Yüce Allah o gence, yaşlandığı zaman saygı gösterecek kimseleri mutlaka var eder”


Kaynak: http://www.forumlord.net/siyer-i-nebi/74087-peygamberimiz-buyuklere-nasil-davranirdi.html#ixzz2K9KPYP3p Alıntıdır....

 

0