Cevaplar

2012-10-08T01:45:58+03:00

MİSAKIMİLLÎ

Son Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından 28 Ocak 1920′de kabul edilen kararlar. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasıyla İstanbul Hükümeti ile Anadolu’daki millî mücadele taraftarları arasında bir yakınlık ve amaç birliği meydana gelmişti.

12 Ocak 1920′de toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı’ndaki mebuslar arasında da millî mücadeleye taraftar olanlar çoğunluktaydı.

Millî mücadeleye taraftar olan mebuslar mecliste bir “Felâhı Vatan” grubu kurdular, bir kısım mebuslar İstanbul’a gelirken Ankara’da Mustafa Kemal ile görüştüler, onunla belli konularda anlaştılar.

Misakımillî’nin metni de Mustafa Kemal ile Ankara’da bir kısım milletvekili arasında kararlaştırıldı. Bu metin ilk önce Felâhı Vatan grubunun gizli toplantısında benimsendi, sonra da Meclisi Mebusan tarafından kabul edildi.

Meclisi Mebusan tarafından kabul edilen Misakımillî, tüm dünya parlamentolarına ve basına bildirildi.

1 5 1
2012-10-08T01:50:10+03:00

Millî mücadeleye taraftar olan mebuslar mecliste bir “Felâhı Vatan” grubu kurdular, bir kısım mebuslar İstanbul’a gelirken Ankara’da Mustafa Kemal ile görüştüler, onunla belli konularda anlaştılar.

Misakımillî’nin metni de Mustafa Kemal ile Ankara’da bir kısım milletvekili arasında kararlaştırıldı. Bu metin ilk önce Felâhı Vatan grubunun gizli toplantısında benimsendi, sonra da Meclisi Mebusan tarafından kabul edildi.

Meclisi Mebusan tarafından kabul edilen Misakımillî, tüm dünya parlamentolarına ve basına bildirildi.

1 5 1