Cevaplar

2013-02-07T00:30:44+02:00

• El işçiliği ve küçük işletmeden derhal fabrikasyon siteme geçilmelidir.
• Devlet yavaş yavaş ekonomik gücü olan organ haline gelmelidir.Özel sektör tarafından kurulan teşebbüsler devletçe desteklenmelidir.
• Özel teşebbüse destek ve kredi sağlayacak iki devlet bankası kurulmalıdır.
• Dışarı ile rekabet edebilmek için sanayi bir bütünlük içinde kurulmalıdır.Yabancıların tekellerinden kaçınılmalıdır.
• Demir yollarının kısa sürede yapılmasına başlanmalıdır.
• İşçilere amele değil işçi denmelidir.
• Sendika hakkı tanınmalıdır.

0
2013-02-07T00:46:56+02:00

1.Lekesiz bir istiklal,

2.Milli hakimiyetin hiç bir şeye feda edilemeyeceği,

3.Bütün gayretlerin iktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuf olduğu,

4.Vakit, servet ve ithalatta, israftan kaçınmanın gerekliliği,

5.Milli servetlerin tanınması zorunluluğu,

6.Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembelliğin en büyük düşman olarak tanınması,

7.Türklerin i ifan ve marifet aşıkı oldukları,

8.Nüfusumuzun artması ile beraber sağlığımızın korunması gerektiği,

9.Türkün düşmanı olmayan milletlere daima dost, ecnebi sermayesine aleyhtar olmadığı,

10.Türklerin işlerde inhisar etmedikleri,

11.Türklerin hangi sınıf ve meslekte olursa olsunlar, birbirleriyle candan seviştikleri… gibi hususlar yer alıyordu.

0