Cevaplar

2013-02-07T00:17:58+02:00

1) Sanayi inkılabı nedir?

CEVAP :El, kol gücüne dayalı üretimden makinalı üretime geçiştir.

2) Fransız İhtilali kaç yılında ortaya çıkmıştır?

CEVAP: Fransız İhtilali 1789 yılında ortaya çıkmıştır.

3) Fransız İhtilali’nden Osmanlı Devleti neden etkilenmiştir?

CEVAP: Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akını her milletin kendi devletini kurma hakkını ifade ettiği için çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz yönde etkilendi.

4) Birinci Balkan Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

CEVAP: Birinci Balkan Savaşı 1912 yılında başlamıştır.

5) Balkan Savaşı sonunda ne oldu?

CEVAP: Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Arnavutluk, Makedonya, İmraz ve Gökçeada dışındaki bütün Balkan topraklarını ve Ege’deki adaları kaybetti.

6) Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı.
Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı.
Balkanlardaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi.
Avrupa’daki gruplaşmalar.
Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması.
Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

7) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler nelerdir?

CEVAP: Kafkasya Cephesi.
Çanakkale Cephesi.
Yemen Cephesi.
Hicaz Cephesi.
Kanal Cephesi.
Filistin Cephesi.
Suriye Cephesi.
Irak Cephesi.
Galiçya ve Makedonya Cephesi.

8) Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti.
İmparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu.
Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı.
Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

9) Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar nelerdir?

CEVAP: Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaları;
Almanya = Versay .
Avusturya = Senjermen.
Macaristan = Trianon.
Bulgaristan = Nöyyi.
Osmanlı = Sevr imzalanmıştır.

10) İtilaf Devletleri nelerdir?

CEVAP: İngiltere.
Fransa .
Rusya .
ABD.
Japonya.
Sırbistan.
Yunanistan.
Brezilya.
Romanya.
İtalya .

11) İttifak Devletleri nelerdir?

CEVAP: Osmanlı Devleti.
Almanya.
Avusturya Macaristan İmparotorluğu.
Bulgaristan.

12) Paris Barış Konferansı ne zaman toplanmıştır?

CEVAP: Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde toplanmıştır.

13) M. Kemal ilk önce hangi okula gitmiştir?

CEVAP: M . Kemal ilk önce Mahalle Mektebi’ne gitmiştir.

14) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birkaç tanesini yazınız.

CEVAP: Askeri Dehası.
Vatan Severliği .
Sanat Severliği.
İnkılaplığı.
İleri Görüşlülüğü.

15) M. Kemal hangi yılda Kurmay Başkan olarak orduya katıldı?

CEVAP : M. Kemal 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun olarak orduya katıldı.

16) M. Kemal’in ilk askeri başarısı nedir?

CEVAP: M. Kemal’in ilk askeri başarısı Trablusgarp’tır.

17) Misak-ı Milli’nin tarihi nedir?

CEVAP: Misak-i Milli 28 Ocak 1920 de olmuştur.

18) Amasya Genelgesi’nin tarihi nedir?

CEVAP: Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 da yayımlanmıştır.

19) Amasya Genelgesi’ne kimler katılmıştır?

CEVAP: Amasya Genelgesi’ne Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa,Cemal Bey, Kazım Karabekir Paşa katılmıştır.

20) Erzurum Kongresi’nin hangi tarihte toplanmıştır?

CEVAP: Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da toplanmıştır.

21) Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?

CEVAP: Milli sınarlar içerisinde vatan bir bütündür.
Manda ve Himaye kabul edilemez.
Dokuz kişilik Temsil Heyeti seçildi.

22) Sivas Kongresi’nin hangi tarihte toplanmıştır?

CEVAP: Sivas Kongresi 11 Eylül 1919 da toplanmıştır.

23) Amasya Görüşmeleri hangi tarihte olmuştur?

CEVAP: Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 olmuştur.

24) Amasya Görüşmelerinin önemi nedir?

CEVAP: Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’ni resmen tanıdı.
Mebuslar Meclisi toparlanacaktı.

25) Temsil Heyeti Ankara’ya hangi tarihte gelmiştir?

CEVAP: Temsil heyeti Ankara’ya 27 Aralık 1919 tarihinde gelmiştir.

0