Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T11:08:28+02:00

Öğretmen-yazar Füsun DEMİRTAŞ'tan sürüleyici bir roman... Vetereiner annesinin atanması üzerine hayvanat bahçesinde yeni arkadaşlar edinen Zeliş'in kimliğinde, hayvan ve çevre sevgisi öyle güzel işleniyor ki, insan kitabın bitmesini istemiyor. Türkiye çocuk edebiyatına büyük katkı sağlayacak olan romandaki duygusal anlatım, okuyucunun duygularının açığa çıkmasını sağlayacak kadar güçlü...

     Çevreyi ve çevresindekileri seven her çocuğun okuması gereken bir kitap..

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T11:35:05+02:00

Kitap Özeti: Yeniden şekillenmeye başlayan ve istikrarsızlıkların içinde istikrarı arayan güçlerin oluşturmaya çalıştığı dünya düzeninin aslında düzensizlikler yumağı olduğu gerçeğini 1991 yılından sonra bütün dünya devletleri farketmiştir. Güçlerin birbirini dengeleyici unsuru olmadığı, başat gücün çıkarları ile örtüşen tavırların alındığı ve gerekli adımların atılmadığı bu türden bir yapılanmada devlet dışı unsurlar etkinlik kazanarak manevra kabiliyetlerini genişletmişler ve bu iki temel etken kendi içerisinde birçok çelişkiyi ve tutarsızlığı ön plana çıkarmıştır.Böyle bir ortamda dünya siyasetinde aktif rol alamayan Ortadoğu devletleri ve neye uğradıklarını tam olarak kavrayamayan Orta Asya devletleri birbirlerini başta politik ve ekonomik olmak üzere birçok yönden etkilemişlerdir. Bu etkileşim süreci farklı boyutlarda da olsa artarak devam etmekte ve dönemsel değişimlere bağlı olarak farklı niteliklere bürünmektedir. Bu çalışma adı geçen iki bölgenin birbirinni nasıl ve ne ölçüde etkileyebildiğini inceleyerek okurlara değişik ve perspektif sunmayı amaçlamaktadır.

2 5 2