1 )Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fecr-i Ati Dönemi içinde yer almaz?

a) Refik Halit Karay

b) Tahsin Nahit

c) Ahmet Haşim

d) Cenap Şehabettin

e) Emin Bülent

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2)aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Haşim’e ait değildir?

a) Göl Saatleri

b) Piyale

c) FrankfurtSeyahatnamesi

d) Makber

e) Gurabahanei-I Laklakan

----------------------------------------------------------------------------------------------

3)Ahmet Haşim ile Tevfik Fikret’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aynı edebi akım içinde yer almaları

b) Daha çok şiir türünde eserlere yer verme

c) Aruz ölçüsünün yanı sıra hece ölçüsünü de kullanma

d) Toplumsal sorunlara yer verme

e) Gezi türünde eserlere yer verme

4-)Aşağıdakilerden hangisinde Cenap Şehabettin ile Ahmet Haşim’le ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) Aruz ölçüsünü kullanmışlardır

b) “Sanat,sanat içindir.”görüşünü benimsemişlerdir

c) Yalnızca şiir alanında eser vermişlerdir

d) Sembolizmden etkilenmişlerdir.

e) Nesir türünde de eserler vermişlerdir.

----------------------------------------------------------------------------------------

5)-)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fecr-i Ati Dönemi içinde yer almaz?

a) Refik Halit Karay

b) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

c) Mehmet Fuat Köprülü

d) Ahmet Haşim

e) Enis Behiç Koryürek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fecr-i Ati Dönemi içinde yer almaz?

a) Hamdullah suphi Tanrıöver

b) Ali Canip Yöntem

c) Fuat Köprülü

d) Refik Halit Karay

e) Cenap Şehabettin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-)Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

a) Sanat için sanat görüşünü benimsemişlerdir

b) Serbest müstezatı biraz daha serbestleştirmişlerdir.

c) Özellikle roman ve hikaye türlerinde yazmışlardır

d) Sembolik şiire güzel örnekler vermişlerdir

e) Servet-I Fünun’u Batıyı taklit etmekle suçlamışlardır

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---ACİL hepinize verebildiğim en yüksek notu vericem acil yapın rica ederim----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Cevaplar

2013-02-07T12:03:10+02:00

1 b

2 e

3 d 

4 boş

5 a

6 boş 

..............

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T12:03:26+02:00

bu sorular üniversite soruları deil mi

1 1 1