Cevaplar

2013-02-07T15:00:58+02:00
Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler.

Adenin ve guanin, pürin olarak adlandırılan çift halkalı bazlar sınıfına aittirler, ... bazların bazıları, belli enzimlerin etkisiyle kimyasal değişime uğrayabilirler.
0