Cevaplar

2013-02-07T13:33:56+02:00

oluşturulmuştur.Amaçları TeX dizgilemesini basitleştirmek, özellikle matematiksel formüller içeren belgeler için.

Çok daha sonraları yazarlar LaTeX'e packages veya styles olarak adlandırılan uzantılar katkısında bulundu.Bunların bazıları çoğu TeX/LaTeX yazılım dağıtımları ile birlikte dağıtılmaktadır; daha fazlası Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) içinde bulunabilir.

LaTex'in bir grup TeX komutu kapsamasından beri, LaTeX belge işleme aslında programlamadır.Bir LaTeX biçimlendirme türünde text dosyası oluşturursun.LaTeX makro bunu okur ve nihai belgeyi üretir.

Bu yaklaşım bir WYSIWYG (What You See Is What You Get/Ne Görürsen Onu Alırsın) programı(Openoffice.org Writer or Microsoft Word) ile karşılaştırıldığında bazı dezavantajları vardır

LaTeX'de:

Genellikle belgeyi düzenlerken nihai sürümünü göremeyiz. Genelde LaTeX biçimlendirme için gerekli komutları bilmen gereklidir. Bazen belge için kesin bir görünüm elde etmek zor olabilir.

Öte yandan, LaTeX yaklaşımının bazı kesin avantajları vardır:

Belge kaynakları WYSIWYG ile kullanılan karmaşık ikilik ve XML formatları aksine herhangi bir metin editörü ile okunabilir. Sen belgenin yüzeysel düzen sorunlarına kapılmadan, belgenin yapısı ve içeriğine tamamen konsantre olabilirsiniz. Elle yazı tiplerini, metin boyutlarını, satır yüksekliklerini ne de metin akışını ayarlamak gerekmez, LaTeX otomatik olarak bunlarla ilgilenir. LaTeX belge yapısı kullanıcıya görünür ve kolayca başka bir belgeye kopyalanabilir.WYSIWYG uygulamaları genelde kesin biçimlendirme nasıl üretileceğinde açık değildir ve başka bir belgeye doğrudan kopyalamak imkansız olabilir. Düzen, yazı tipleri, tablo ve benzeri belge boyunca tutarlıdır. Matematiksel formuller kolayca dizgilenebilir. Dizinler, dipnotlar, alıntılar ve kaynaklar kolaylıkla üretilir. Belgeleri düzgün bir biçimde yapılandırma z
0