Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T13:35:06+02:00

Present : Geniş zaman / Şimdiki zaman
1. Simple Present Tense 
a) Her zaman olan/olabilecek olaylar için kullanılır. 
- The earth rotates around the sun. 
Dünya güneşin çevresinde döner. 
b) Bir olayı naklederken, özellikle hikaye dilinde kullanılır. 
- Rosencrantz flips a coin. 
Rosencrantz yazı tura için para atar. 
c) Her zaman olan, olabilecek ve bir sıklığa sahip olayların anlatımında kullanılır. 
- I always/sometimes/rarely brush my teeth. 
Dişlerimi her zaman/bazan/nadiren fırçalarım. 

Simple Present'ın bu kullanımları (A-C) Türkçe'ye aktarılırken "yüklem + -Er/-Ir" yapısı kullanılır. 

d) Geleceğe ait kesin bir olaydan söz ederken kullanılır. 
- We set off after lunch. 
Öğle yemeğinin ardından yola çıkıyoruz. 
e) Normalde "yüklem + -ing" yapısı ile kullanılmayan bazı yüklemlerle birlikte kullanılır. Bu yüklemlerin başlıcaları: 

astonish, belong to, believe, concern, consist of, contain, depend on, deserve, detest, dislike, doubt, feel, fit, forget, guess, have, hear,hate, imagine, include, impress, know, like, love, need, owe, realize, recognize, regret, resemble, remember, satisfy, see, seem, smell, sound, suppose, taste,think, understand, want, wish
·feel yüklemi "fikir sahibi olmak" (- I feel he is right) anlamında "-ing" almaz; "hissetmek" anlamı (- How are you feeling today?) taşıdığında "-ing" alır. 
·have yüklemi "sahip olmak" (- She has three children.) anlamında "-ing" almaz"; "..almak / yemek" anlamı (- They are having lunch.) taşıdığında "-ing" alır. 
·hear yüklemi alışılmadık durum belirttiğinde (- I'm hearing things. / Gaipten sesler duyuyorum.) "-ing" ile kullanılabilir. 
·see yüklemi alışılmadık durum belirttiğinde (- I'm seeing double) "-ing" ile kullanılabilir. 
·smell yüklemi "koku salmak" (- It smells nice.) anlamında "-ing" almaz; "koklamak" anlamı (-She is smelling the flowers.) taşıdığında "-ing" ile alır. 
·taste yüklemi "tadı olmak" (- It tastes nice.) anlamında "-ing" almaz; "tatmak" anlamı (- Why are you tasting the soup?) taşıdığında "-ing" alır. 
·think yüklemi "fikir sahibi olmak" (- I think he is right.) anlamında "-ing" almaz; "düşünmek" anlamı (- What are you thinking ?) taşıdığında "-ing" alır. 

Simple Present'ın bu kullanımları (D-E) Türkçe'ye aktarılırken "yüklem + - Er/-Ir" ya da çoğu kez "yüklem + - Iyor" yapısı kullanılır. 

f) Emir vermek için kullanılır. 
- Stop ! 
Dur !
2. Present Continuous Tense 
a) Şu anda gerçekleşmekte olan olaylar için kullanılır. 
- You are reading a sentence. 
Bir cümle okuyorsun/okumaktasın. 
b) Şu aralar olmakta olan olaylar için kullanılır. 
- I am reading a wonderful novel. 
Şahane bir kitap okuyorum/okumaktayım. 
c) Geleceğe yönelik kesin planlarda kullanılır. 
- What are you doing tomorrow ? 
Yarın ne yapıyorsun ? 
d) Konuşmacıyı tedirgin eden ve sık tekrarlanan bir olay için "always" ile birlikte kullanılır. 

- She is always complaining about my dog. 
Sürekli / Hep / Durmadan köpeğimden şikayet ediyor. 

Present Continuous'un bu kullanımları (A-D) Türkçe'ye "yüklem + -Iyor/-mEktE" kullanılarak aktarılır.
3. Present Perfect Tense 
a) Az önce tamamlanan bir olay için, genelde "just" ile kullanılır. 
- I have just drunk a cup of tea. 
Az önce/Daha şimdi bir fincan çay içtim. 

b) Yapılmış ama zamanı belli olmayan eylemler için, ya da zaman belli olsa da eylemin kendisi kadar önemli olmadığı durumlarda kullanılır. 

- Peter has been to the States twice. 
Peter Amerika'da iki kez bulundu./Birleşik Devletler'e iki kez gitti. 
c) Geçmişte yapılmış, şu anda ya da gelecekte yapılabilme olasılığı var olan olaylar için kullanılır. 

- He has won 3 Oscars. 
3 Oscar kazandı. 

d) Sınırları kesin belirtilmeyen bir zamanı belirtmekte olan bir terim ile birlikte [1], ya da, olayın geçtiği zaman diliminin henüz sona ermediği durumlarda [2] kullanılır. 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T13:35:08+02:00

morpa kampüs üyeliğin warsa çalışabilrisn ordan...............................

1 2 1