Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T13:39:29+02:00

ÖRNEK SORU 
İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez. 
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır? 
B) Kanıtlama           D) Karşılaştırma   
A)Benzetme             C) Örneklendirme          E) İlişki kurma 
(1981 /1) 
ÇÖZÜM: İnsanda bilginin kuşaktan kuşağa aktarıldığı o nedenle insanlığın sürekli ilerlediği, oysa hayvanlarda bu olguların söz konusu olmadığı anlatılmış, insan ile hayvan arasında karşılaştırma yapılmıştır. 
YANIT : D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK SORU 
Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı yaratan kişidir. Yargılanan bir eser olmadıkça eleştiri de olmaz. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 
B) Karşılaştırma         D) Tartışma   
A) Örneklendirme     C) Tanımlama           E) Öyküleme 

(1988/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÖRNEK SORU 
Andre Gide bir yazısında şöyle der: "Sanatçının  konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır." Bu söze katılıyorum. ; Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar, ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir  yapıtta gerçeğe dönüştürendir. Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir. 
 Bu parçada yazarın, Andre Gide'den bir alıntı  yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir? 
A) Anlatımına akıcılık kazandırma 
B) Okuyucunun ilgisini çekme 
C) Sanatçı konusundaki görüşlerini inandırıcı kılma 
D) Karşıtlıklardan yararlanarak düşüncesini geliş tirme 
E) Yaşamla sanat eseri arasındaki ilişkiyi kanıtla ma 
         (1981 / II)

 

ÖRNEK SORU 
(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir. 
Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir? 
A) I. ile V.        B) I. ile IV.        C) I. ile III. 
D) II. ile V.        E) II. ile IV. 
(1981 /I)

1 5 1
2013-02-07T13:41:03+02:00

http://www.sorucenneti.net/paragraf/oys-oss-sorulari-anlatim-bicimleri-ve-dusunceyi-gelistirme-yollari-3.html

0