Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T13:43:27+02:00

fen okuluna gir 10 sınıf ile alakalı şeyler warsa kendin hazırlayabilrisin

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T15:24:20+02:00

1-Kloroplastlarda granaların lamelli bir yapıda olmasının faydası nedir?
a)Enzim faliyetleri için yüzeyi artırır.
b)Fazla ışıktan zarar görülmesini önler.
c)Işığın ekonomik olarak kullanılmasını sağlar.
d)CO2 indirgenmesini hızlandırır
e)Glikozun depolanmasını hızlandırır.

 

 

2-Fotosentezin karanlık safha reaksiyonları nerede gerçekleşir?
a)Stromada b)Granalarda c)Sitoplazmada d)Mitokondride e)Ribozomlarda

3-I-Sarı II-Yeşil III-Kırmızı IV-Mavi V-Mor
Fotosentez hızının en fazla olduğu ışık yukardakilerden hangisidir?
a)I-II b)II-III c)I-III d)II-IV e)III-IV-V

4- IŞIK
H2O 
Işık safhasında ATP ve NADPH2 üretilir

 

 

5-Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinde mutlaka ışığa ihtiyaç vardır?

I-Glikozun sentezlenmesinde II-Klorofilden e – koparmak için III-NADPH2 oluşumunda

IV-CO2 a)I-II b)I-IV c)III-IV d)II-IV e)II-III

6-Devirli olmayan Fotofosforilasyonda PS-I kaybettiği elektronu aşağıdakilerden hangisinden temin eder
a)O2 b)CO2 c)PS-II d)ATP e)Sitokromdan 

7-Fotosentez sonucu atmosfer’e verilen oksijenin kaynağı hangisidir?

a)Su b)CO2 c)NADPH2 d)PS-I e)PS-II 

8-Fotosentezin ışık safhasında sentezlenen 36 NADPH2 molekülünden karanlık safhada kaç mol glikoz sentezlenir? 
a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

9-Fotosentez için en elverişli sıcaklık hangisinde verilmiştir?
I-100C II-200C III-250C IV-350C V-400C 
a)I-II b)I-III c)II-III-IV d)III e)IV
10-Fotosentezin fosforilasyon reaksiyonları sırasında ;
I-ATP’nin sentezlenmesi II-Işık kullanılması III-NADPH2 oluşması IV-Suyun oluşması
Gibi olaylardan hangileri devirli ve devirsiz fosforilasyonreaksiyonlarında ortaktır?
a)I-II b)I-III c)III-IV d)II-IV e)I-IV

11-Besleyici bir çözeltide yetiştirilen bir bitkiyeşil renk meydana getiremiyorsa çözeltiye hangi maddelerin ilave edilmesi gerekir?
a)N ve K b)Fe ve Mg c)Ca ve Mg d)K e)S ve N

 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi sadece fotosentezde gerçekleşir?
a)Birden fazla enzimin rol oynaması b)CO2 kullanılması c)ATP’nin sentezlenmesi 
d)Organik moleküllerin sentezlenmesi e)Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü

13-Devirli ve devirsiz fosforilasyonda rol oynayan etmenler şunlardır. 
I-Klorofil II-H2O III-Işık IV-NADPH2 Bu faktörlerden hangisi devirli ve devirsiz fosforilasyonda elektron kaynağı olarak görev alır?

a)I-II b)II-III c)III-IV d)IV-V e)III-V 

14-Devirsiz fotofosforilasyonda PS-I’in elektronları …………………………’dan kaynaklanırken PS-II’nin elektronları………………’den kaynaklanır
15-ışık reaksiyonlarında görevli ETS elemanları nelerdir?
16-C tut ma reaksiyonlarında sentezlenen ilk ürün hangisidir?

17-Işık safhasında ETS’nin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a)NAD-FAD-Sitokromlar
b)Ferrodoksin-Plastikinon-Sitokrom
c)Sitokrom-Ferrodoksin-Flavoprotein
d)Ferrodoksin-Sitokrom-Flavoprotein
e)Plastikinon-Stokrom-Ferrodoksin

18-Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumöu için kaçATP harcanır?
a)140 b)144 c)172 d)304 e)320

19-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama besin olarak 4 mol Maltoz verildiğinde Oksijensiz solunum sonucu net ATP miktarı nedir
a)4 b)6 c)10 d)12 e)16

20-hangisi Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
a)Enzim miktarı b)Işık şiddeti c)Sıcaklık CO2 miktarı e)Mineral

 

 

21-Üzüm suyu içine maya olarak konulan bir bakterinin yaptığı fermentasyon sırasında 10 mol glikoz kullanıldığında ne kadar etil alkol oluşur?
a)10 b)20 c)25 d)30 e)40

22-Bir yeşil bitkinin yaptığı Fotosentez sonunda 10 mol glikoz kullanılmıştır.Bu olay sırasında dışarıya kaç mol O2 verilmiştir? 
a)20 b)30 c)50 d)60 e)70

23-I-Glikoliz II-Krebs çemberi III-Oksidatif fosforilasyon
Yukardaki olaylardan hangisinde ATP sentezi gerçekleşir
a)Sadece I b)I-II c)II-III d)I-III e)I-II-III

27-6 mol H2 ETS’ye FAD yoluyla girdiğinde ne kadar ATP sentezlenir?
a)12 b)10 c)8 d)6 e)4 

28-ETS’ye 2 mol H2 NAD yoluyla 3mol FAD yoluyla girdiğinde kaç ATP oluşur
a)8 b)10 c)12 d)14 e)16

29-Oksijenli solunum yapan bir hücrede bir müddet sonra hangisi azalır?
a)Enzim miktarı b)CO2 miktarı c)ATP d)Glikoz miktarı e)Mitokondri sayısı

30-Kreps döngüsünün gerçekleştiğpi yerneresidir?
a)Ribozomlar b)kloroplatlar c)Sitoplazma d)Çekşrdek e)mitokondriler

31-Oksijenli solunumda 30 mol glikoz çıktığına göre kaç mol glikoz kullanılmıştır?
a)2 mol b)3 mol c)5 mol d)7 mol e)9 mol

 

 


32-bir insan koşarken bacak kaslarında 10 mol glikoz kullanarak enerji üretiyor.Bu insan koşarken yaptığı oksijenli solunumda kaç ATP sentezlemiştir?
a)380 b)400 c)200 d)250 e)450 

33-Oksijenli solunumda 2 mol maltoz kullanılıyorsa sadece oksidatif fosforilasyonda kaç ATP elde edilir?
a)136 b)100 c)150 d)144 e)160 
34-Oksijenli ve oksijensiz solunumları karşılaştırınız.

35-Solunum olayında oksijenin görevi nedir?
36-Oksidatif fosforilasyonu açıklayınız.
37-Oksijenli solunum kaç safhada gerçekleşir*
38-Oksijenli solunumda 2 mol Maltoz yıkılırsa oksidatif fosforilasyonla kaç ATP elde edilir.Hesaplayınız.
39-Hidrolizi için 149 molekül su kullaılan nişasta molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa net ATP miktarı nedir?
40-Oksijenli solunumun Kreps devri tepkimelerinde çıkan H2lerin 4 çifti NAD+2 çifti FAD tarafından tutulup ETS’ye iletilirse kaç ATP sentezlenir?Hesaplayınız. 
41-Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede Laktikasit fermentasyonu ve Oksijenli solunumun ortak olmayan özelliğidir?
a)2 mol pirüvikasit oluşumu
b)PGAL’in oluşumu
c)CO2’in oluşumu
d)ATP kullanımı
e)PGA’nın 

0