Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T13:44:59+02:00

devamını mesaj atıyorum sığmıyor.

Betimlemede anlatıcı, canlı ve cansız varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün nite*liklerini bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyusunu kullanır. Ayrıntıları bu yolla seçer. Kimileyin duyularından biri daha ağır basar; ayrıntılar o duyuda yoğun*laştı rılır.

Parçaya göre anlatıcı, aşağıdakilerden hangi*sine başvurmaz?

A) Varlıkların belirleyici özelliklerini belirtme

B) Okurun algılama gücünü belirli noktalara yönlendirme

C) Nesnelerin ilk bakışta görülemeyecek yönle*rini ortaya koyma

D) Okurun öğrenme ve sezme gücünü geliştirme

E) Gördüklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatma2. 1982-ÖYS

Şinasi ve arkadaşları, Batıdan yeni görüşler ve kavramlar getirdiler, ilk özel gazeteyi çıkardılar, ilk piyesi yazdılar. Birçok yazın türünü Türk ede*biyatına kazandırdılar. Fransız şiirinden ilk çevi*riyi onlar yaptılar. Fransız düşünürlerinin toplum, politika, ekonomi alanlarındaki görüşlerini Türk-çeye aktardılar. Kısaca Türk okurunun ufkunu genişlettiler. Bunlara diyeceğim yok; ...

Yukarıdaki parçanın son cümlesi tamamlan*mış olsa, bu cümlenin işlevi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Daha önceki görüşleri kanıtlama

B) Yeni bir düşünceye geçme

C) Önceki düşüncelere aykırı şeyler söyleme

D) Anlatılanları nedenlere bağlama

E) Düşünceleri örneklerle açıklama

3. 1983 - ÖYS

Alaine, yazılarında kendi kanılarını aşılamaya kalkmıyor. Onu okurken birçok konuda onun gibi düşündüğümü görüyorum. Dediklerini yanlış bulduğum, sinirlendiğim oluyor. Gene de kitabı ka-patmıyorum, kapatamıyorum. Beni, kendi düşünçelerimi, kanılarımı incelemeye götürüyor çünkü.Okurunun inandıklarını, kanılarını pekiştiriyor.Kendi açıldıkça, karşısındakini de açıyor.

Paragrafa göre, bu yazarın yazılarında, aşağıdaki niteliklerden hangisi yoktur?

A) Sürükleyicilik B) Duygusallık

C) Düşündürücülük D) Nesnellik

E) Eğiticilik

4. 1983-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görme ve dokunma duyularına seslenen ayrıntılar bir
arada verilmiştir?

A) Sararmış kâğıt parçasındaki şiiri okudukça anıların, eski günlerin içine dalıyordu.

B) Adamın gürültülü, peltek konuşmasını dinledikçe sıkıntıdan terliyordu.

C) Bursa ipeklisi gibi yumuşak, sarı, dalgalı saçlarını okşadıkça bir mutluluk duyuyordu.

D) Uzayıp giden bu çorak, bomboz topraklara baktıkça içine bir sıkıntı çöküyordu.

E) Erzurum taşından yapılmış yüzüklere, işlenmiş renk renk kolyelere hayranlıkla bakıyordu.

0