1. Kuva-i Milliye birlikleri ile düzenli ordu arasındaki farkları belirtiniz.

2. İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan, Sevr Antlaşması ile Osmanlı ülkesinin hangi yerlerini elde etmiş olacaklardı?

3. TBMM Hükümetinin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerin neler olduğunu belirtiniz?

4. Sivas Kongresi’nin önemini açıklayınız.

5. Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi arsındaki en önemli farkı belirtiniz.

6. Misak-ı Milli’nin önemini açıklayınız.

7. Atatürk’ün yazdığı eserleri ve bunların konularını belirtiniz.

8. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü örneklerle açıklayınız.

9. Yeni ve milli bir hükümet kurulmasına ilk defa hangi kongrede karar verilmiştir?

10. Anadolu Ajansının, TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmalara yönelik ne gibi bir rolü olmuştur?

İMDAAATT!!! YARDIM EDİN! :S

2

Cevaplar

2013-02-07T14:29:28+02:00

BUNLARIN HEPSİNİ GOOGLEDE ARAŞTYIURIM SANA GÖNDERİRİM CNM

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T14:45:48+02:00

1.Kuvai Milliye birlikleri Osmanlı Ordusu'nun terhis edilip ülkenin bilfiil işgal edildiği bir dönemde halkın, belli fikir önderlerinin de öncülüğüyle silahlanıp yaşadıkları bölgeyi düşman işgaline karşı savunmasıdır. Yani sivillerin işgale karşı kendi insiyatifleriyle örgütlenmesidir. Düzenli ordu ise işte bu altyapıdan beslenerek belli bir emir komuta zinciri kurulmasını ve düşmana karşı topyekün bir direnişi sağlamıştır. Kuvai Milliye yapılarının büyük çoğunluğu düzenli orduya katılmıştır. 

 

2.1920′li yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi ayaklanmaları ve isyanları bastırmak adına bir takım önlemler almıştır TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler şu şekildedir;
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan kanunu çıkarıldı
11 Eylül 1920 İstiklal mahkemelerinde isyancılar sert şekilde cezalandırıldı
Halkın doğru bilgilenip isyanlara katılmaması için Anadolu Ajansı kuruldu
Damat Ferit Paşa ve İstanbul hükümetinin propagandalarına karşı Ankara Müftülüğü mücadelenin haklılığını savunan fetvalar verdi

2 2 2